Kilka słów o Wadovianach

„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” jest czasopismem rocznym, wydawanym przez Wadowickie Centrum Kultury od 1998 r. Na jego łamach publikowane są rozprawy i artykuły dotyczące historii Wadowic i okolic, noty biograficzne i wspomnienia wadowiczan oraz dokumentowane są bieżące wydarzenia o charakterze kulturalnym (wystawy, koncerty, konferencje, spotkania, wykłady). W roczniku zamieszczane są prace z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, etnologii i kulturoznawstwa. Rocznik zapewnia natychmiastowy, wolny, powszechny i trwały dostęp do jego treści, wspierając globalną wymianę wiedzy naukowej. Wydawnictwo i Redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i opublikowanie tekstu. W 2013 r. rocznik został wpisany na ministerialną listę czasopism punktowanych. Jest indeksowany w bazie czasopism naukowych BazHum, CEJSH (the Central European Journal of Social Sciences and Humanities), POL-Index oraz Index Copernicus Journal Master List.

Piotr Wyrobiec - dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury

Najnowsze artykuły

Artykuł

„Z ostatnich chwil bohatera”. Podporucznik Jan Antoni Władysław Hernich 10.03.1899-1.08.1920.

Pobierz w PDF kliknij tutaj Autor: Michał Siwiec-Cielebon Abstract: Jan Antoni Władysław Hernich (1899-1920) was a native of Wadowice and a pupil of the Wadowice Secondary School, a legionnaire and later an officer of the 12th Wadowice Land Infantry Regiment. He died on August 1s...

Artykuł

Elektryfikacja powiatu wadowickiego w okresie międzywojennym

Pobierz w PDF kliknij tutaj Autor: Marian Kwiatkowski Abstract: History of electrification in Wadowice began as early as in 1906. This source of energy was appreciated instantly. Neighbouring factories started to install their own power plants. Yet such installations were very costly. The ...

Artykuł

Początki „Pierwszej Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej dla wyrobów bawełnianych braci Czeczowiczka” w Andrychowie

Pobierz w PDF kliknij tutaj Autor: Andrzej Fryś Towarzystwo Miłośników Andrychowa Teresa Putek Towarzystwo Miłośników Andrychowa Abstract: Before the factory „The First Galician Mechanical Weaving Plant for the cotton products of the Czeczowiczka Brothers” was build, Andrychów was famous for it...

Współpraca

Wadoviana nr 22

Zachęcamy do pobrania wersji elektronicznej najnowszego wydania Wadovian.