Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

Ponad 30 lat posługi duszpasterskiej w Ameryce. Śp. o. Symplicjusz Bałys, karmelita bosy z Woźnik – w piętnastolecie śmierci

Pobierz w PDF

Author:

Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD

Papieski Instytut Duchowości Teresianum, Rzym

Pontifical Institute of Spirituality Teresianum, Roma, Italy

Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum

ORCID: click here

Abstract:

Over 30 years of pastoral ministry in America. Late Father Simplicjusz Bałys, a Discalced Carmelite from Woźniki - on the fifteenth anniversary of his death

The memory of Father Simplicjusz from St. Teresa of the Child Jesus (Irenaeus) Bałys (1933-2004).

Key words:

memories, Symplicjusz Bałys, Discalced Carmelite Fathers of Górka in Wadowice, American Polonia

Pages:

111 – 115

Bibliography:

Gil C., Karmelitańskie sanktuarium maryjne w Munster (Indiana, USA), „Karmelitańskie Studia i Materiały Historyczne”, 2006, nr 1, s. 283-316.

Praśkiewicz S. T., Posługa duszpasterska karmelitów bosych wśród Polonii amerykańskiej w Stanach Zjednoczonych, „Collectanea Theologica”, 2007, nr 1 (77), s. 165-175.

Praśkiewicz S. T., Wadowice – 27 października 2004 – Pogrzeb śp. o. Symplicjusza Bałysa. Homilia, „Życie Karmelu”, 2005, nr 75, s. 71-75.

Praśkiewicz S. T., Zaangażowanie karmelitów bosych wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych, „Studia Polonijne”, 2007, t. 28, s. 273-285.

Tochmański W., Karmelita, który uświęcał Amerykę, „Carolus”, 2004, nr 159 (43), s. 18-19.

Tochmański W., Siostrzane miasta. Wadowice – Chicago Heights, „Niedziela”, 2001, nr 21, s. 6.

Wanat J. B, O. Symplicjusz od św. Teresy od Dzieciątka Jezus OCD (Ireneusz Bałys, 1933-2004), „Życie Karmelu”, 2005, nr 75, s. 121-126.

Złoty jubileusz polskich karmelitów bosych w stanie Indiana, 1950-2000, Munster 2000.