Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

Prawdziwa data urodzenia i miejsce pochówku mjr. Adama Zygmunta Prylińskiego (1881-1939)

Pobierz w PDF

Author:

Andrzej Pacyna

independent researcher

Abstract:

The real date of birth and burial place of Major Adam Zygmunt Pryliński (1881-1939)

Adam Zygmunt Pryliński, son of the architect Tomasz Bartłomiej Pryliński and Helena Maria Cecylia née Krzywda Kieszkowski, husband of Maria Ludmiła née Zapałowicz, major of the 7th Horse Rifle Regiment, was born on February 7, 1881 in Kraków at ul. Basztowa 5/6. He spent his childhood and youth there; he moved to live here with his wife after retiring and returning from Poznań. He died in his place of residence on June 14, 1939, and on June 16 he was buried in the family tomb at the Rakowicki Cemetery in Kraków. The tombstone inscription placed on the Zapałowicz family grave in the Wadowice cemetery is purely symbolic.

Key words:

Adam Zygmunt Pryliński, parish cemetery in Wadowice

Pages:

125 – 129

Bibliography:

Archival sources

Archiwum Narodowe w Krakowie

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, Katalog ocen z roku szkolnego 1899/1900, sygn. 29/2302/0/1/17, kl. VII A, nr 27.

Spis ludności miasta Krakowa z r. 1890, Dz. IV, nr 102-153, T. 17, sygn. 29/88/0/-/17.

Urząd Zdrowia w Krakowie, Księga zmarłych chrześcijan 1939, sygn. 29/83/0/1/312, s. 341-342, nr 1079.

Archiwum Parafii św. Szczepana w Krakowie

Liber Baptisatorum, T. XVII (1878-1894), pag. 713, an.1882, nr 8.

Press sources

„Ilustrowany Kuryer Codzienny” (Kraków) z 16 VI 1939 r.

Bibliography

Adam Zygmunt Pryliński, Polski Słownik Biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1985, s. 627.

Adamska B., Tomasz Pryliński – znany i nieznany autor projektu fasady wadowickiej bazyliki, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2008, nr 11, s. 186-200.

Studnicki G., Cmentarz Parafialny w Wadowicach, Wadowice 1997.

Studnicki G., Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

Siwiec-Cielebon M., Nie tylko o Adamie Prylińskim słów kilka, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2010, nr 13, s. 263-264.

Lokalizator grobów, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, https://www.zck-krakow.pl/18/locator.