Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

Przykłady znakowania książek w zbiorach Muzeum Miejskiego w Wadowicach

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Joanna Pytlowska-Bajak

Muzeum Miejskie w Wadowicach

Abstract

An example of marking books in the collection of the Town Museum in Wadowice

Key words:

stamp, Town Museum in Wadowice

 Pages:

179 – 186