Życzenia Świąteczne

kartka świąteczna    Redakcja Wadovian. Przeglądu historyczno-kulturalnego pragnie złożyć wszystkim czytelnikom i sympatykom pisma najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Niech radość i pokój

świąt Bożego Narodzenia

towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.

Życzymy, aby rok 2014

był szczęśliwy w osobiste doznania,

spełnił marzenia i przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

„Wadoviana” na liście czasopism naukowych

indeks17 grudnia 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych. Po raz pierwszy w swej szesnastoletniej historii na ministerialnej liście znalazł się rocznik „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” (Część B, Wykaz czasopism naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)). Autorzy, którzy będą publikować na łamach wadowickiego pisma uzyskają za swoje artykuły 2 pkt.Ten niewątpliwy sukces to efekt pracy wielu osób. Redakcja w sposób szczególny pragnie podziękować członkom Rady Naukowej, recenzentom a przede wszystkim autorom artykułów, których jakość i wysoki poziom merytoryczny mają tak istotne znaczenie dla „Wadovian”.

Więcej informacji na temat wykazu czasopism naukowych:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html