WADOVIANA nr 13, 2010 r.

nr 13

 

Historia

Konrad Meus

Wadowicka Drużyna Skautowa imienia Stanisława Żółkiewskiego w latach 1911 – 1918. W stulecie skautingu i harcerstwa w Wadowicach.

Michał Siwiec-Cielebon

W oczekiwaniu wojny powszechnej o wolność ludów.

Marcin Przewoźniak

Sprawy karne żołnierzy z austro-węgierskiej c.k. wspólnej siły zbrojnej.

Michał Siwiec-Cielebon

W trosce o corpore sano… czyli do Wadowickich lekarzy glossa.

O. Honorat Czesław Gil OCD

Szkolnictwo w Wadowicach 1918 – 1939.

Andrzej Fryś, Teresa Putek, Maria Skrzypiec

O uroczystości w Andrychowie, która mimowolnie stała się końcową klamrą Dwudziestolecia Międzywojennego.

 

Sylwetki

Tomasz Maczuga

Wadowiczanin z przypadku i z konieczności – o Tadeuszu Filipie.

Artur Oboza

Ksiądz Paweł Franciszek Zychowicz (1690 – 1765).

Andrzej Fryś

Mjr Rudolf Fryszowski – Obrońca Polskiego Wybrzeża z andrychowskim rodowodem.

Konrad Meus

Dr Gustaw Studnicki – niestrudzony badacz wadowickiej historii.

 

Wrażenia i recenzje

Michał Siwiec-Cielebon

Nie tylko o Adamie Prylińskim słów kilka.

Zbigniew Rzepka

Recenzja. Wrzesień 1939. Wspomnienia uczniów wadowickiego gimnazjum i liceum.

Marcin Witkowski

pod. red. T. Graffa, Wadowice. Siedem wieków historii, Kraków 2009, stron 221.

 

Wydarzenia

Nasze wydawnictwa

Marcin Witkowski

Blogi’39 – śladów historii ciąg dalszy.

Marcin Witkowski

Wystawa Katyń.