WADOVIANA nr 9, 2005 r.

nr 9

 

NUMER MONOGRAFICZNY – WADOWICCY ŻYDZI

Historia

Katarzyna Iwańska

Rozwój osadnictwa żydowskiego w Wadowicach.

Michał Siwiec-Cielebon

Historia wspólna czy równoległa?

Polacy – Żydzi – Ziemia Wadowicka 1918-1939 (zarys problematyki)

Katarzyna Iwańska

Ruch chasydzki w Wadowicach.

Katarzyna Iwańska

Życie społeczne i kulturalne Żydów wadowickich w dwudziestoleciu międzywojennym.

Mirosław Wójcik

Nie ma Ojczyzny, gdzie jest krzywda ludzka. Problematyka żydowska w biografii i twórczości Emila Zegadłowicza.

Tomasz Ratajczak

Żydowskie drukarnie i punkty sprzedaży książek w Wadowicach.

Michał Siwiec-Cielebon

Żydzi – mieszkańcy powiatu wadowickiego w walce o niepodległość Rzeczpospolitej przed 1918 r.

Katarzyna Iwańska

Cmentarz żydowski w Wadowicach.

 

Recenzje

Michał Siwiec-Cielebon

Jerzego Uriego Hupperta dwa patriotyzmy i dwie ojczyzny.

 

Wydarzenia

Henryk Kramarz

Szalom alejchem! W sześćdziesiątą rocznicę likwidacji getta w Andrychowie (1943 – 2003).

Joanna Pytlowska

Wystawa Wadowiccy Żydzi.

 

Katarzyna Iwańska

Słownik terminów żydowskich.