WADOVIANA nr 8, 2004 r.

nr 8

 

Wojtyliana

Marek Lasota

Karol Wojtyła i agenci bezpieki.

 

Historia

Honorat Czesław Gil OCD

Życie gospodarcze w Wadowicach 1918 – 1939.

Krzysztof Koźbiał

Powiat wadowicki w świetle badań archeologicznych.

Jan Gajczak

Historia Wojskowego Klubu Sportowego „Podhalanin” w Wadowicach.

Lidia Siwek

Drewniany kościół w Nidku.

Michał Siwiec-Cielebon

Honor pułku.

Jan Gajczak

Historia budynku wadowickiego Sokoła.

Michał Siwiec-Cielebon

Walka trwa. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w obronie bastionu Myślenic i pierwszej fazie odwrotu na Dunajec. Ewakuacja garnizonu Wadowice.

Tomasz Ratajczak

Z dziejów galicyjskiego czasopiśmiennictwa – Tygodnik Wiejski.

Edward Wincenty Szlagor

W 60. rocznicę likwidacji andrychowskiego getta.

 

Źródła

Sztandar dla straży.

 

Wspomnienia

Dominik Byrski ps. Czarnowiejski

Ocalić od zapomnienia.

 

Recenzje

Krzysztof Koźbiał

Na pograniczu z Polską.

 

Ludzie

Józef Łasak

Andrzej Buś (1943 – 2003). Ostatni powsinoga kultury beskidzkiej.

 

Wydarzenia

Michał Siwiec-Cielebon

Spór o symbol.

 

Wystawy Wadowickiego Centrum Kultury.

Piotr Wyrobiec

Niezwyczajne Wadowice Zwyczajne.