WADOVIANA nr 6, 2001 r.

nr 6

 

Wojtyliana

Janusz Poniewierski

Papieskie przesłanie dla rodzinnego miasta.

Michał Siwiec-Cielebon

Ostatni Mohikanie przedwojennych Wadowic.

 

Historia

Krzysztof Koźbiał

Kolumny i tarcze legionów polskich.

Agnieszka Podyma

Synagogi postępowe w Białej, Wadowicach i Andrychowie.

Tomasz Ratajczak

Rozprawy humanistyczne w Sprawozdaniach szkolnych wadowickiego gimnazjum. Rekonesans.

Michał Siwiec-Cielebon

Pułk Piechoty Ziemi Ziemi Wadowickiej (Z dziejów tradycji i nazwy 12 pułku piechoty).

Michał Siwiec-Cielebon

Przed godziną próby. 12 pułk piechoty Ziemi Wadowickiej i garnizon Wadowice w przededniu wybuchu II wojny światowej. Zarys problematyki.

 

Sylwetki

Tomasz Graff

Kariery burmistrzów wadowickich: Franciszek Opydo jako student Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1876 – 1881).

Janusz Kotlarczyk

Tadeusz Kotlarczyk – w służbie wychowaniu obywatelskiemu.

 

Źródła

Budowa gmachu sądu.

 

Turystyka

Jan Gajczak

Schronisko pod Leskowcem.

 

Wydarzenia

Marcin Płaszczyca

O przyszłości Wadovian.

Wystawy Muzeum Miejskiego.

 

Wrażenia i recenzje

Marcin Płaszczyca

Krzysztof Koźbiał, Starostwo Zatorskie, Kraków 2000.

Michał Siwiec-Cielebon, Banasiowie z Radoczy. Strzępy epopei, Wadowice – Radocza 2000.