WADOVIANA nr 5, 2000 r.

nr 5

 

Wojtyliana

Honorat Czesław Gil OCD

Związki Ojca Świętego z Karmelem.

Krzysztof Koźbiał

Pielgrzymka Papieża do Ojczyzny w świetle prasy niemieckojęzycznej. Relacje i komentarze.

Maria Ćwikłowa

O Karolu Wojtyle i rodzinie Kotlarczyków.

 

Historia

Iwona Majkowska Kochan

Demografia historyczna powiatu wadowickiego.

Jan Gajczak

Historia turystyki w Beskidzie Małym.

Andrzej Nowakowski

Dalekie podróże koleją z Wadowic w czasach młodości Karola Wojtyły.

Michał Siwiec-Cielebon

Glosa do dziejów wadowickiej kolei.

Krzysztof Koźbiał

Wadowice i okolice na mapach z XVI i XVII wieku.

Augustyn Ormanty

Rozwój samorządu terytorialnego w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1890 – 1950.

 

Sylwetki

Stanisław Piwowarski

Wierna służba Ojczyźnie. O Henryku i Józefie Kowalówkach.

Benignus Józef Wanat OCD

Marcin (Kępa) Wadowita.

Anna Glazik

Jędrzej Wowro.

 

Sztuka i literatura

Monika Chojna, Beata Smolec

A kasztany ścięto.

 

Wrażenia i recenzje

Wadowice na dawnych pocztówkach.

Marcin Płaszczyca

Świadek nadziei.

Krzysztof Koźbiał

Wędrówki turystyczno – krajoznawcze.

 

Wydarzenia

Dziesięć lat Maspeksu.

Wystawy Muzeum Miejskiego.

 

Wspomnienia

Piotr Wyrobiec

Zdzisław Wiśniewski.

 

Listy do redakcji

Tadeusz  Królikiewicz

Jan Królikiewicz