WADOVIANA nr 4, 2000 r.

IMG_0002-page-0

 

NUMER MONOGRAFICZNY POŚWIĘCONY EMILOWI ZEGADŁOWICZOWI

Stanisław Stabro

Małe ojczyzny Emila Zegadłowicza. W 110 rocznicę urodzin pisarza. Pamięci Adama Zegadłowicza.

Mirosław Wójcik

Tytus i Elżbieta. Biograficzne losy rodziców Emila Zegadłowicza odtworzone na podstawie materiałów archiwalnych Muzeum w Gorzeniu Górnym.

Michał Siwiec-Cielebon

Gorzeńska kilimiarnia. Przyczynek do historii nie tylko regionu.

Mirosław Wójcik

Emil Zegadłowicz, Skróty kronikarskie. Artystyczny brulion wydarzeń 31 sierpnia – 11 października 1939 r.

Tadeusz Bujnicki

Skarby Emila Zegadłowicza.

Maria Ziemianin

Saga gorzeńska.

Ewa Wegenke

Muzeum w Gorzeniu.

Mirosław Wójcik

Skandale pani Krysi.

Noty o autorach