Nieskończenie Niepodległa

     

W 2018 r. Muzeum Miejskie zaangażowało się w realizowany przez Ośrodek KARTA program „Nieskończenie Niepodległa”, którego celem jest partnerskie współdziałanie środowisk lokalnych w roku Stulecia Niepodległości. Współpracujące z Ośrodkiem KARTA instytucje i stowarzyszenia organizują różnego rodzaju działania regionalne – debaty, wystawy, spotkania, wydają publikacje. Twórcy programu proponują wspólną refleksję i debatę nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad.

W ramach projektu Muzeum Miejskie zaprasza do podróży przez skomplikowaną historię Polski minionego stulecia.

W kolejnych tygodniach na stronie internetowej wydawanego przez WCK rocznika wadoviana.eu ukazywać się będą artykuły prezentujące drogę Rzeczypospolitej przez stulecie od stycznia 1918 r. do współczesności.

Katastrofa
Z pozycji siły
Status quo
Śmierć Marszałka
Siła władzy
Porządki pomajowe
Pacyfikacje
Węzeł polityczny
Siła pieniądza
Granica wschodnia
Śmierć I Prezydenta
Marzec stanowiący
Wiktoria
Front Wschodni
Racje Wersalu
Stan graniczny
Kształt państwa
Listopad
Ambasada narodu
Akt Brzeski 1918 r.
13 punkt