Nieskończenie Niepodległa

     

W 2018 r. Muzeum Miejskie zaangażowało się w realizowany przez Ośrodek KARTA program „Nieskończenie Niepodległa”, którego celem jest partnerskie współdziałanie środowisk lokalnych w roku Stulecia Niepodległości. Współpracujące z Ośrodkiem KARTA instytucje i stowarzyszenia organizują różnego rodzaju działania regionalne – debaty, wystawy, spotkania, wydają publikacje. Twórcy programu proponują wspólną refleksję i debatę nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad.

W ramach projektu Muzeum Miejskie zaprasza do podróży przez skomplikowaną historię Polski minionego stulecia.

W kolejnych tygodniach na stronie internetowej wydawanego przez WCK rocznika wadoviana.eu ukazywać się będą artykuły prezentujące drogę Rzeczypospolitej przez stulecie od stycznia 1918 r. do współczesności.

Jałta
Lato 44
Koniec Kresów
Wizja powojnia
W imię Rzeszy
Sowieci Sojusznikiem
Odebranie Kresów
Sojusz okupantów
Katastrofa
Z pozycji siły
Status quo
Śmierć Marszałka
Siła władzy
Porządki pomajowe
Pacyfikacje
Węzeł polityczny
Siła pieniądza
Granica wschodnia
Śmierć I Prezydenta
Marzec stanowiący
Wiktoria
Front Wschodni
Racje Wersalu
Stan graniczny
Kształt państwa
Listopad
Ambasada narodu
Akt Brzeski 1918 r.
13 punkt