Nieskończenie Niepodległa

     

W 2018 r. Muzeum Miejskie zaangażowało się w realizowany przez Ośrodek KARTA program „Nieskończenie Niepodległa”, którego celem jest partnerskie współdziałanie środowisk lokalnych w roku Stulecia Niepodległości. Współpracujące z Ośrodkiem KARTA instytucje i stowarzyszenia organizują różnego rodzaju działania regionalne – debaty, wystawy, spotkania, wydają publikacje. Twórcy programu proponują wspólną refleksję i debatę nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad.

W ramach projektu Muzeum Miejskie zaprasza do podróży przez skomplikowaną historię Polski minionego stulecia.

W kolejnych tygodniach na stronie internetowej wydawanego przez WCK rocznika wadoviana.eu ukazywać się będą artykuły prezentujące drogę Rzeczypospolitej przez stulecie od stycznia 1918 r. do współczesności.

Granica wschodnia
Śmierć Prezydenta
Front Wschodni
Racje Wersalu
Akt Brzeski 1918 r.