Recenzenci

Recenzenci tomu 15

ks. prof. dr hab. Andrzej Bruździński (Instytut Historii UP Jana Pawła II w Krakowie)

dr Tomasz Graff (Instytut Historii Sztuki i Kultury UP Jana Pawła II w Krakowie)

dr Krzysztof Koźbiał (Instytut Europeistyki UJ w Krakowie)

dr Paweł Krokosz (Instytut Historii UP Jana Pawła II w Krakowie)

O. dr Maciej Sadowski CSsR (Instytut Historii UP Jana Pawła II w Krakowie)

dr Przemysław Wywiał (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP im. KEN w Krakowie)

 

Recenzenci tomu 16

 

prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz

(Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej AGH)

dr Paweł Dettloff (Instytut Sztuki Polskiej PAN)

dr Marcin Gadocha (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr Marek Hałaburda (Instytut Historii UP Jana Pawła II w Krakowie)

dr Krzysztof Koźbiał (Instytut Europeistyki UJ w Krakowie)

dr Paweł Krokosz (Instytut Historii UP Jana Pawła II w Krakowie)

prof. dr hab. Józef Kukulak (Instytut Geografii UP im. KEN w Krakowie)

dr Joanna Lubecka (IPN Kraków)

ks. dr Przemysław Mardyła

dr Piotr Setkiewicz (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)

dr Michał Wojenka (Instytut Archeologii UJ w Krakowie)

dr Przemysław Wywiał (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP im. KEN w Krakowie)

dr Mateusz Wyżga (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

 

Recenzenci tomu 17

 

prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz

(Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej AGH)

dr Paweł Dettloff (Instytut Sztuki Polskiej PAN)

dr Tomasz Graff (Instytut Historii Sztuki i Kultury UP Jana Pawła II w Krakowie)

prof. dr hab. Tadeusz Kondracki (Instytut Historii PAN)

dr Krzysztof Koźbiał (Instytut Europeistyki UJ w Krakowie)

dr Paweł Krokosz (Instytut Historii UP Jana Pawła II w Krakowie)

dr Cecylia Kuta (IPN Kraków)

dr Joanna Lubecka (IPN Kraków)

dr Andrzej Małysa (Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach)

ks. dr Przemysław Mardyła

dr Wojciech Płosa (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu)

prof. dr hab. Jerzy Sperka (Instytut Historii UŚ w Katowicach)

dr hab. Łukasz T. Sroka , prof. UP (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr Marcin Szyma (Instytut Historii Sztuki UJ w Krakowie)

ks. dr hab. Dariusz Tabor CR, prof. UPJPII (Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej UP Jana Pawła II w Krakowie)

dr hab. Marek Walczak (Instytut Historii Sztuki UJ w Krakowie)

dr Przemysław Wywiał (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP im. KEN w Krakowie)

dr Mateusz Wyżga (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

 

Recenzenci tomu 18

 

dr Grzegorz Bębnik (IPN Katowice)

dr Marcin Gadocha (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Instytut Historii UJ)

o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv., prof. UPJP II w Krakowie  (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Dawid Golik (IPN Kraków)

dr Anna Jakimyszyn – Gadocha (Instytut Judaistyki UJ)

dr hab. Tomasz Kargol (Instytut Historii UJ)

dr hab. Grzegorz M. Kowalski (Instytut Historii Prawa UJ)

dr Joanna Lubecka (IPN Kraków)

dr hab. Janusz Mierzwa (Instytut Historii UJ)

o. dr Maciej Sadowski CSsR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr hab. Łukasz T. Sroka , prof. UP (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr Przemysław Wywiał (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP im. KEN w Krakowie)

dr Mateusz Wyżga (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr Maciej Zakrzewski (IPN Kraków)

 

Recenzenci tomu 19

 

prof. dr hab. Michał Baczkowski (Instytut Historii UJ)

dr Marcin Gadocha (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

o. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv., prof. UPJP II w Krakowie  (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr hab. Tomasz Kargol (Instytut Historii UJ)

dr hab. Krzysztof Koźbiał (Instytut Europeistyki UJ w Krakowie)

dr Paweł Krokosz (Instytut Historii UP Jana Pawła II w Krakowie)

dr Cecylia Kuta (IPN Kraków)

dr hab. Krystyna Latawiec, prof. UP (Instytut Filologii Polskiej UP im. KEN w Krakowie)

dr Joanna Lubecka (IPN Kraków)

dr hab. Patryk Pleskot, prof. PWSZ (Instytut Nauk Politycznych PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, IPN Warszawa)

prof. dr hab. Włodzimierz Próchnicki (Katedra Teorii Literatury UJ)

o. dr Maciej Sadowski CSsR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr hab. Łukasz T. Sroka , prof. UP (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr Michał Wenklar (IPN Kraków)

dr Przemysław Wywiał (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP im. KEN w Krakowie)

 

Recenzenci tomu 20

 

dr hab. Jan Jacek Bruski (Instytut Historii UJ)

ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Dariusz Brykała (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

dr Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr hab. Józef Kałużny (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr hab. Tomasz Kargol (Instytut Historii UJ)

dr hab. Krzysztof Koźbiał (Instytut Europeistyki UJ)

dr hab. Maciej Krotofil (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Krystyna Latawiec, prof. UP (Instytut Filologii Polskiej UP im. KEN w Krakowie)

dr hab. Filip Musiał, prof. AIK (Akademia Ignatianum w Krakowie; Instytut Pamięci Narodowej)

dr hab. Patryk Pleskot, prof. PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu; Instytut Pamięci Narodowej)

dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW (Zakład Geografii Fizycznej i Kształtowania Krajobrazu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ (Katedra Teorii Literatury UJ)

o. dr Maciej Sadowski CSsR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr hab. Andrzej Synowiec (Instytut Historii UJ)

ks. prof. dr hab. Jacek Urban (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 

Recenzenci tomu 21

dr hab. Jan Jacek Bruski (Instytut Historii UJ w Krakowie)

dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr Sławomir Dryja (Instytut Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Łukasz Janeczek (Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego)

dr hab. Tomasz Kargol (Instytut Historii UJ w Krakowie)

dr Krzysztof Kloc (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)

dr hab. Krzysztof Koźbiał (Instytut Europeistyki UJ w Krakowie)

dr Grzegorz Kulka (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

dr hab. Janusz Mierzwa (Instytut Historii UJ w Krakowie)

dr hab. Lucyna Rotter (Instytut Historii Sztuki i Kultury, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Kamil Ruszała (Instytut Historii UJ w Krakowie)

dr hab. Miłosz Skrzypek (Instytut Historii UŚ w Katowicach)

dr Przemysław Wywiał (Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP im. KEN w Krakowie)

dr Dorota Żurek (Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie)