Redakcja

„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” (ISSN 1505-0181)

Pismo Wadowickiego Centrum Kultury

Redakcja

mgr Piotr Wyrobiec – redaktor naczelny

mgr Marcin Witkowski – sekretarz redakcji

 

Kolegium Redakcyjne

dr Tomasz Graff

dr hab. Krzysztof Koźbiał

dr Konrad Meus

o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD

dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP