Redakcja

„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” (ISSN 1505-0181)

Pismo Wadowickiego Centrum Kultury

 

mgr Piotr Wyrobiec – redaktor naczelny, historyk, absolwent Wydziału Historycznego UJ, dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury

mgr Marcin Witkowski – sekretarz redakcji, historyk, absolwent Wydziału Historycznego UJ, kierownik Muzeum Miejskiego działającego w ramach Wadowickiego Centrum Kultury