dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD – karmelita bosy, doktor habilitowany nauk teologicznych, absolwent Papieskich Wydziałów Teologicznych ”Teresianum” i ”Marianum” w Rzymie, w latach 1999-2005 prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, obecnie jej postulator, konsultor watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Referatu Spraw Beatyfikacyjnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie, redaktor serii wydawniczej ”Świętość kanonizowana”. Mieszka w Wadowicach.

Z ”Wadovianami” związany od 2015 r., autor artykułów, w tym obszernego tekstu poświęconego o. dr. hab. Honoratowi Czesławowi Gilowi OCD.

Wybrane publikacje:

Alfonso Maria Mazurek. La forza inerme del martirio, Milano 1999.

Błogosławiony Alfons Maria Mazurek. Męczennicy 1939-1945, Włocławek 2001.

Así era Rafael Kalinowski, Burgos 1991.

B.V. Maria nella vita spirituale. Compendio delle lezioni, Roma 1996.

Cuda zatwierdzone kanonicznie do gloryfikacji o. Rafała Kalinowskiego, Kraków 2001.

Człowiek zdobyty przez Chrystusa, Kraków 2007.

Duchowość maryjna, Kraków 2008.

Dźwigając Chrystusowy Krzyż (św. Jan od Krzyża), Łódź 1990.

El Beato Alfonso Maria Mazurek, Burgos 1999.

Eklezjalny wymiar karmelitańskiego charyzmatu w doświadczeniu świętych Zakonu, Kraków 2000.

Elementy duchowości terezjańskiej i terezeńskiej w życiu i posługiwaniu Sł. B. Teresy od św. Józefa Kierocińskiej, Kraków 2006.

Giuseppe Raffaele Kalinowski. Militare, insorto, deportato e infine carmelitano, Milano 1999.

I fondamenti dottrinali della dignità e dei diritti della persona umana nel Magistero ecclesiale e nella Teologia contemporanea. Excerpta ex dissertatione…, Roma 1989.

Ideał misyjny św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Kraków 1999.

Jan Paweł II – Mąż ustawicznej modlitwy, Kraków 2004.

La B.V. Maria nella vita spirituale. Compendio delle lezioni. Edizione seconda, rivista e aggiornata, Roma 1997.

La Conferenza Episcopale Polacca in difesa dell’uomo e dei suoi diritti. Interventi e giustificazione teologica, Roma 1989.

Mało znani święci Karmelu z okresu pontyfikatu Jana Pawła II, Kraków 2000.

Maria nella vita spirituale. Dispense ad uso degli uditori, Roma 1988.

Misje karmelitańskie dzisiaj, Kraków 1999.

Misyjna działalność polskich karmelitów bosych. Wczoraj i dziś, Rzym 1993.

Mutagatifu Rafayeli Kalinowski 1835-1907, Butare 1991.

Postępowanie beatyfikacyjne na drodze heroiczności cnót, Kraków 2009.

Postępowanie kanonizacyjne, Kraków 2008.

Przez Syberię do Karmelu i na ołtarze (św. Rafał Kalinowski), Rzym 1991.

Raffaele Kalinowski. Tappe fondamentali di una vita ed elementi di spiritualità, Roma 1990.

S. Raffaele Kalinowski. Memorie (anni 1835-1877). Introduzione, traduzione e note di Szczepan T. Praśkiewicz, Roma 1992.

San Raffaele di San Giuseppe – Giuseppe Kalinowski. Carmelitano Scalzo, Roma 1991.

Saint Raphael Kalinowski. An Introduction to his Life and Spirituality, Washington 1998.

San Raffaele Kalinowski. Un messaggero di Dio per il nostro tempo, Roma 1991.

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach, Rzym 1983.

Skarb karmelitański. Do druku przygotowali i przypisami opatrzyli Lucyna Sterczewska i o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD, Poznań 2011.

Św. Rafał Kalinowski. Teolog duchowości i asceta, Kraków 1998.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus Patronka Misji Doktorem Kościoła. Wybrane aspekty duchowości oraz jej rola w Kościele, Rzym 1997.

Un Saint de la ville du Pape. Bienheureux Raphaël Kalinowski, Łódź 1988.

Wierni Chrystusowi i Kościołowi. Męczennicy polskiego Karmelu w pierwszym czterechsetleciu jego historii, Kraków 2004.

Wpływ Kościoła Katolickiego na kształtowanie się tożsamości narodowej Polaków na przestrzeni dziejów, Chełm 2004.

Wybrane zagadnienia z prawa kanonizacyjnego i teologii świętości, Kraków 2013.

Wyprzedziła czasy. Sakramenty i Liturgia Kościoła w przeżyciu św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Kraków 2001.

Zagadnienie modlitwy według najnowszych dokumentów Kościoła, Kraków 2000.

Żył wśród nas. Bł. Eufrazjusz od Dzieciątka Jezus, Kraków 2007.