dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Dr hab. Zdzisław Zblewski (ur. 1967) – historyk, pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2001 – 2007 pracownik krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Jego zainteresowania badawcze obejmują najnowszą historię Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziejów opozycji i oporu społecznego po II wojnie światowej oraz dziejów ruchu komunistycznego w Polsce i życia społecznego w PRL. Prowadzi wykłady oraz seminaria magisterskie i doktoranckie z zakresu najnowszej historii Polski (po roku 1918)
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień politycznych i społecznych.

Jest członkiem redakcji czasopism naukowych Pamięć i Sprawiedliwość oraz Zeszytów Historycznych WiN.

Ważniejsze publikacje:

Najnowsza historia świata 1945-1995, red. A. Patek, J. Rydel, J. J. Węc, t. 1-3, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997 (drugie wydanie 1998) (jako jeden z autorów)

Między wolną Polską a siedemnastą republiką: z dziejów oporu społecznego na terenie województwa krakowskiego w latach 1945-1947, Księgarnia Akademicka, Kraków 1998

Polska i świat w latach 1918-1993. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Wydawnictwo Literackie, red. A. Patek, Z. Zblewski, Kraków 1998 (drugie wydanie Kraków 2001)

Bitwy polskie. Leksykon, red. T. Gąsowski, J. Ronikier, P. Wróbel, Z. Zblewski, Znak, Kraków 1999

Leksykon PRL-u, Znak, Kraków 2000 (drugie wydanie pt. Abecadło PeeReLu)

Historia polityczna świata XX wieku. 1901-1945, red. B. Bankowicz, M. Bankowicz, A. Dudek, G. Mazur, Z. Zblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

Historia polityczna świata XX wieku. 1945-2000, red. M. Bankowicz, A. Dudek, A. Gruszczak, J. Polit, Z. Zblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004

Okręg Krakowski Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 1945-1948: geneza, struktury, działalność, Instytut Pamięci Narodowej i Wydawnictwo Societas Vistulana, Kraków 2005 (publikacja rozprawy habilitacyjnej)

Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. R. Wnuk et al., Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa – Lublin 2007 (jako jeden z autorów)

Abecadło PeeReLu, Znak, Kraków 2008

Utopia nad Wisłą. Historia PeeReLu, A. Dudek, Z. Zblewski, Wydawnictwo Park, Wydawnictwa Szkolne PWN, Bielsko-Biała – Warszawa 2008

Komunizm w Polsce. Zdrada Zbrodnia Zakłamanie Zniewolenie, red. Włodzimierz Bernacki, Henryk Głębocki, Maciej Korkuć, Filip Musiał, Jarosław Szarek, Zdzisław Zblewski, Wyd. Kluszczyński, Kraków 2012