Publikacje za rok 2011

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

1. Druga wojna światowa pod Babią Górą. Księga strat, red. P. Sadowski, K. Słabosz-Palacz, Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Biblioteka Babiogórska t. 3, Kraków-Zawoja 2011, ss. 488.

oprawa miękka, format – 24 x 17 cm

Publikacja zawiera szczegółowy opis strat osobowych, cywilizacyjnych i materialnych jakie w czasie hitlerowskiej okupacji (1939-1945) poniosły gminy Podbabiogórza, w tym gminy powiatu wadowickiego – Mucharz i Stryszów. Opracowanie oparte jest na bogatej bazie źródłowej, obejmującej nie tylko archiwa polskie (państwowe, kościelne, szkolne) ale także amerykańskie (National Archives and Records Administration w Alexandrii (Virginia)) i rosyjskie (Cientralnyj Archiw Ministierstwa Oborony Rossijskoj Fiedieracii w Podolsku) oraz zbiory prywatne.

2. T. Graff, Kultura religijna i intelektualna prowincji małopolskiej w późnym średniowieczu i w początkach doby nowożytnej na przykładzie Wadowic, w: Kultura religijna i społeczna Małopolski od XIII do XVI wieku, red. W. Szymborski, J. Kozioł, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2011, ss. 207-221.

oprawa miękka, format – 24 x 16,5 cm

Artykuł dr. Tomasza Graffa w publikacji wydanej przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie to próba przedstawienia kultury religijnej i kulturalnej na przykładzie małej społeczności parafialnej jaką na przestrzeni XIV-XVI w. były Wadowice. Autor scharakteryzował rozwój miasta i parafii wadowickiej, koncentrując się przede wszystkim na intelektualnym awansie mieszkańców, datującym się na schyłek XV w. Wadowiczanie już wówczas znajdowali się w gronie fundatorów kościelnych, altarystów, członków bractw religijnych i zakonów (prepozyt Jakub z Wadowic). Zasilali też intelektualne środowisko Krakowa, znajdując się w gronie studentów i akademików Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3. T. Graff, Wadowiczanie w Krakowie. Kariera akademicka i kościelna Marcina Wadowity i jego poprzedników, „Analecta Cracoviensia”, XLIII, 2011, ss. 285-297.

oprawa miękka, format – 23 x 16,5 cm

Autor przedstawił między innymi nieznany portret Marcina Wadowity, znajdujący się w krużgankach klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie, którego analiza rzuciła nowe światło na życiorys krakowskiego akademika rodem z Wadowic.

4. K. Koźbiał, A. Nowakowski, Dzieje szkoły w Choczni Dolnej. W stulecie zbudowania szkoły (1911-2011), RS DRUK, Rzeszów 2011, ss. 176.

oprawa miękka, format – 23 x 16,5 cm

Historia placówki oświatowej w Choczni z uwzględnieniem historii wsi od XIV w. po czasy współczesne. Jeden z rozdziałów poświęcony został roli wychowania fizycznego, sportu i turystyki w choczeńskiej szkole.

5. Spacerkiem po Wadowicach. Twórczość Adama Deca, oprac. M.Wojtanek, Oficyna Wydawnicza Grafikon, Wadowice 2011, ss. 224.

oprawa twarda, format – 16 x 23,5 cm

Antologia twórczości Adama Mariana Deca (1934-2010), muzyka poety, autora tekstów, nauczyciela i instruktora muzycznego, założyciela wadowickiej kapeli podwórkowej „Wadowickie chłopaki”.

6. M. Witkowski, Kalendarium życia i pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II, Wadowice 2011, ss. 36.

oprawa miękka, format – 21 x 14,5 cm

Kompendium wiedzy o życiu i działalności bł. Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem Jego młodości w Wadowicach i Jego papieskich wizyt w rodzinnym mieście. Publikacja stanowiła uzupełnienie wystawy „Jan Paweł II – w drodze do świętości”, prezentowanej w 2011 r.

7. J. Zieliński OCD, Serce szeroko otwarte. Życie sługi Bożego ojca Rudolfa Warzechy OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2011

oprawa miękka, format – 19,5 x 12,5 cm

Biografia sługi Bożego O. Rudolfa Warzechy (1919 – 1999).

Trudno jest w kilku słowach podsumować osiemdziesięcioletnie życie wyjątkowego człowieka. Ponieważ Bóg patrzy w serce, uznałem, że właśnie na tajemnicy wnętrza trzeba skoncentrować uwagę. Serce streszcza całego człowieka. (Z wstępu autora)