„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” (ISSN 1505-0181)

Pismo Wadowickiego Centrum Kultury

 

Redakcja

mgr Piotr Wyrobiec – redaktor naczelny

mgr Marcin Witkowski – sekretarz redakcji

Kolegium Redakcyjne

dr hab. Tomasz Graff

dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ

dr Konrad Meus

o. dr hab. Szczepan Praśkiewicz OCD

dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP