Publikacje za 2019

Pobierz w PDF kliknij tutaj Authors: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach Town Museum in Wadowice ORCID: kliknij i zobacz e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2019 List of publications on Wadowice and the surrounding area, which appeared in 2019. Key words: bibliography, publications, Wadowice Pages: 178 – 188 Bibliography: Bemke. Pallotyn, wychowawca, ostatni kapelan Westerplatte, red. J. Gwóźdź … Czytaj dalej

Publikacje za 2003

Pobierz w PDF kliknij tutaj Authors: Tomasz Ratajczak Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej University of Zielona Góra, Institute of Polish Philology ORCID: kliknij i zobacz e-mail: t.ratajczak@ifp.uz.zgora.pl Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach Town Museum in Wadowice ORCID: kliknij i zobacz e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2003 List of publications on Wadowice and the surrounding area, which appeared in … Czytaj dalej

Naukowiec, przyjaciel, mąż, członek rodziny – różne oblicza Wujka Janusza. Kontynuacja wspomnień o prof. dr. hab. inż. Januszu Kotlarczyku

Pobierz w PDF kliknij tutaj Author: Dominika Mróz-Krysta Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow ORCID: kliknij i zobacz Abstract: Scientist, friend, husband, family member – different faces of Uncle Janusz. Continuation of the memories of the professor Janusz Kotlarczyk Another part of the memories of professor Janusz Kotlarczyk … Czytaj dalej

Stanisław Filipek: Dyskryminacja wsi wadowickiej przez okupanta hitlerowskiego w latach 1939–1945.

Pobierz w PDF kliknij tutaj Author: Paweł Glugla independent researcher ORCID: kliknij i zobacz Abstract: Stanislaw Filipek: Discrimination of the village of Wadowice by the Nazi occupant in 1939-1945 Source edition of the manuscript of Stanislaw Filipek, preserved in the Archives of the Institute of National Remembrance in Krakow, entitled: Source edition of the manuscript of Stanisław Filipek, … Czytaj dalej

Polski żołnierz na ołtarze. Droga życia Karola Wojtyły seniora i opinie przełożonych o nim w świetle dokumentów wojskowych

Pobierz w PDF kliknij tutaj Author: Michał Siwiec-Cielebon independent researcher Abstract: The soldier of Polish Army for altars. Way of life and opinions of Karol Wojtyła senior in the light of military documents The article discusses the military career of Karol Wojtyła senior – father of the Pope and today’s Saint John Paul II – based … Czytaj dalej

Wizyty wybranych głów Państwa Polskiego w Wadowicach

Pobierz w PDF kliknij tutaj Author: Andrzej Nowakowski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie State Higher Vocational School in Tarnow, Institute of Health Science ORCID: kliknij i zobacz Abstract: Visits of the heads of the Polish State in Wadowice in the years 1915-2019 In the period 1915-2019 several heads of the Polish State hosted in Wadowice. Generally they held … Czytaj dalej

Sztandar dla 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty „Ludowego” Wojska Polskiego. Mało znane wydarzenie w powojennym Andrychowie

Pobierz w PDF kliknij tutaj Author: Andrzej Fryś Towarzystwo Miłośników Andrychowa Abstract: Banner for the 6th Pomeranian Infantry Division of the Polish People’s Army A little-known event in post-war history of Andrychów The article describes the state of affairs in Andrychów immediately after liberation by the Red Army, mentioning industrial reconstruction and organization of new municipal government. … Czytaj dalej

Publikacje za 2020

Pobierz w PDF kliknij tutaj Autor: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach ORCID: kliknij i zobacz Słowa kluczowe: bibliografia, publikacje, Wadowice Bibliografia: 1920-2020. Karol Wojtyła: św. Jan Paweł II. Urodziłem się w Wadowicach, Referat Obsługi Ruchu Turystycznego Urząd Miejski w Wadowicach, Gmina Wadowice, Wadowice 2020. Bieniasz Z., Lolek Złotempisany. Przyczynek do biografii Jana Pawła II, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, Wadowice 2020. Cielebon-Siwiec … Czytaj dalej

Publikacje za 2002

Pobierz w PDF kliknij tutaj Autor: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach ORCID: kliknij i zobacz Słowa kluczowe: bibliografia, publikacje, Kalwaria Zebrzydowska, Emil Zegadłowicz, Wadowice Bibliografia: Andrychów i okolice. Mini przewodnik, tekst M. Biel-Pająkowa, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Andrychów 2003. Bóg bogaty w miłosierdzie – Jan Paweł II w Ojczyźnie 16-19 sierpnia 2002, Wydawnictwo „M”, Katolicka Agencja Informacyjna, Kraków 2002. Czajkowski W., … Czytaj dalej

T. Graff, Najstarsze bractwo różańcowe w Wadowicach 1616-1822, „Historia – Hereditas – Ecclesia”, seria pod red. ks. dr. hab. Andrzeja Bruździńskiego, prof. UPJPII, t. 8, Kraków 2020, s. 241.

Pobierz w PDF kliknij tutaj Autor: Wiktor Szymborski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Historii, Zakład Historii Kultury i Edukacji Historycznej ORCID: kliknij i zobacz Abstract: Recenzja książki dr. hab. Tomasza Graffa w szczególny sposób zwraca uwagę na zainteresowania badawcze autora, który chętnie sięga po tematy związane z dziejami rodzinnych Wadowic. Mnogość podejmowanych w rozprawie wątków dotyczących nie tylko bractwa różańcowego ale również samych dziejów miasta plasuje publikację wśród … Czytaj dalej