WADOVIANA nr 25, 2022 r.

Rozprawy i artykuły

Zbigniew Babik

Próba oceny skuteczności rozpoznawania etymonów apelatywnych i antroponimicznych w UN-owskich materiałach z pow. wadowickiego. Część II Onimy, nazwy niejasne, wnioski

Adam Gliksman

W dużych miastach bibuła w zakładach pracy jest chlebem powszednim. U nas może być podobnie – wadowicki „Solidarny” w latach 1984-1990

Paulina Medoń-Jagieła

Poetessa i Władca Ciemności. Relacja Janiny Brzostowskiej z Witkacym na podstawie materiałów źródłowych

Andrzej Nowakowski

Wadowickie procesje w Polsce Ludowej (1945-1989)

Mirosław Płonka

Majątek ziemski w Stryszowie w 1786 r.

Przemysław Płonka

„Jawornica” czy „Jafornica”? O alternatywnym pochodzeniu nazwy oronimu z Beskidu Małego

Michał Siwiec-Cielebon

Drużyna Ratownicza i Stały Punkt Sanitarno-Odżywczy PCK Wadowice. Przyczynek do historii społecznej przygotowań obronnych II RP

Michał Żmuda

Ikonografia ołtarzy i malowideł ściennych kościoła św. Józefa przy klasztorze Karmelitów Bosych w Wadowicach

 Źródła

Michał Jarnot

Wadowice w aktach C.K. Starostwa w Białej – sprawa Izydora Daniela z lat 1886-1887

Miscellanea

Andrzej Kotowiecki

O. Władysław od Narodzenia NMP (Mieczysław) Kluz OCD

Andrzej Kotowiecki

Wadowicka Usługowa Spółdzielnia Pracy – zarys historii

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Wadowiczanin, o. Hipolit Putek (1910-1982). Karmelitański misjonarz, którzy przez prawie 40 lat pracował w Indiach

Joanna Pytlowska-Bajak

Chrystusiki frasobliwe… Kapliczka autorstwa Jędrzeja Wowry w zbiorach Muzeum Miejskiego

Wydarzenia

Karolina Krzeszowska

Działalność Muzeum Miejskiego w Wadowicach w 2022 r.

Remigiusz Molenda

Wystawa „Skarby Ziemi”

Recenzje i omówienia książek

Dorota Nosek

Milena Kindziuk, Edmund Wojtyła Brat św. Jana Pawła , 2022

Mirosław Płonka

Andrzej Nowakowski, Aneta Rejman, Szkoła w Dąbrówce na tle dziejów miejscowości (1911-2020). Przyczynek do historii gminy Stryszów, Rzeszów 2002

ks. Tomasz Szurek

Andrzej Nowakowski, Marcin Obodyński, Łękawica. Zarys historii wsi, Tarnów 2022

Włodzimierz Próchnicki

Emil Zegadłowicz, Natan, syn Dawida (Sind Sie, Jude?). Sztuka w pięciu obrazach z prologiem i epilogiem, wstęp, opracowanie i przypisy Mirosław Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2021, s. 193, il. 12

Publikacje

Publikacje za rok 2000

Publikacje za rok 2022

Noty o autorach

Pobierz pełną wersję w formacie pdf