„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” jest rocznikiem, wydawanym przez Wadowickie Centrum Kultury od 1998 r. Na jego łamach publikowane są rozprawy i artykuły dotyczące historii Wadowic i okolic, noty biograficzne i wspomnienia wadowiczan oraz dokumentowane są bieżące wydarzenia o charakterze kulturalnym (wystawy, koncerty, konferencje, spotkania, wykłady). W roczniku zamieszczane są prace z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, etnologii i kulturoznawstwa. Rocznik zapewnia natychmiastowy, wolny, powszechny i trwały dostęp do jego treści, wspierając globalną wymianę wiedzy naukowej. Wydawnictwo i Redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i opublikowanie tekstu. W 2013 r. rocznik został wpisany na ministerialną listę czasopism punktowanych. Jest indeksowany w bazach czasopism naukowych ERIH-PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (the Central European Journal of Social Sciences and Humanities), BazHum, POL-Index oraz Index Copernicus Journal Master List.

Najnowsze artykuły

Artykuł, Publikacje

Jan Paweł II, który zmienił oblicze świata, cz. 2: 100-lecie urodzin Karola Wojtyły

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Joanna Małocha ks. Krzysztof Tyburowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Abstract Jan Paweł II, który zmienił oblicze świata, cz. 2: 100-lecie urodzin Key words: John Paul II, Karol Wojtyła, review Pages: 278 –...

Publikacje

Publikacje za 2021

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach Town Museum in Wadowice ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract Publications for 2021 List of publications on Wadowice and the surrounding area, which appeared in 2021. Key words: b...

Publikacje

Publikacje za 2001

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach Town Museum in Wadowice ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract Publications for 2001 List of publications on Wadowice and the surrounding area, which appeared in 2001. Key words: b...

Współpraca

Wadoviana nr 23

Zachęcamy do pobrania wersji elektronicznej wydania Wadovian z 2020 roku.