„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” to rocznik, wydawany przez Wadowickie Centrum Kultury od 1998 r. Na jego łamach publikowane są rozprawy i artykuły dotyczące historii Wadowic i okolic, noty biograficzne i wspomnienia wadowiczan oraz dokumentowane bieżące wydarzenia o charakterze kulturalnym (wystawy, koncerty, konferencje, spotkania i wykłady). W roczniku zamieszczane są prace z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, etnologii i kulturoznawstwa. „Wadoviana” zapewniają natychmiastowy, wolny, powszechny i trwały dostęp do swych treści, wspierając globalną wymianę wiedzy naukowej. Wydawnictwo i Redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i opublikowanie tekstu. W 2013 r. rocznik został wpisany na ministerialną listę czasopism punktowanych. W wykazie opublikowanym 1 grudnia 2021 r. „Wadoviana” otrzymały 40 punktów i należą do liczących się pism regionalistycznych w kraju. Rocznik jest indeksowany w bazach czasopism naukowych ERIH-PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), CEJSH (the Central European Journal of Social Sciences and Humanities), BazHum, POL-Index oraz Index Copernicus Journal Master List oraz w repozytorium CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Najnowsze artykuły

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice

Czytaj więcej »

Publikacje za rok 2000

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract:   Publications for 2000

Czytaj więcej »

Emil Zegadłowicz, Natan, syn Dawida (Sind Sie Jude?). Sztuka w pięciu obrazach z prologiem i epilogiem, wstęp, opracowanie i przypisy Mirosław Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2021, s. 193, il. 12

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Włodzimierz Próchnicki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Jagiellonian University in Kraków ORCID: click here  Abstract: Book review: Emil Zegadłowicz, Natan, syn Dawida (Sind

Czytaj więcej »

Współpraca

Wadoviana nr 26 (2023)

Zachęcamy do pobrania wersji elektronicznej najnowszego wydania rocznika "Wadoviana".