„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” to rocznik, wydawany przez Wadowickie Centrum Kultury od 1998 r. Na jego łamach publikowane są rozprawy i artykuły dotyczące historii Wadowic i okolic, noty biograficzne i wspomnienia wadowiczan oraz dokumentowane bieżące wydarzenia o charakterze kulturalnym (wystawy, koncerty, konferencje, spotkania i wykłady). W roczniku zamieszczane są prace z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, etnologii i kulturoznawstwa. „Wadoviana” zapewniają natychmiastowy, wolny, powszechny i trwały dostęp do swych treści, wspierając globalną wymianę wiedzy naukowej. Wydawnictwo i Redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i opublikowanie tekstu. W 2013 r. rocznik został wpisany na ministerialną listę czasopism punktowanych. W wykazie opublikowanym 1 grudnia 2021 r. „Wadoviana” otrzymały 40 punktów i należą do liczących się pism regionalistycznych w kraju. Rocznik jest indeksowany w bazach czasopism naukowych ERIH-PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), CEJSH (the Central European Journal of Social Sciences and Humanities), BazHum, POL-Index oraz Index Copernicus Journal Master List oraz w repozytorium CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Najnowsze artykuły

Publikacje za 2001

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach Town Museum in Wadowice ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract Publications for 2001 List of publications

Czytaj więcej »

Publikacje za 2021

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach Town Museum in Wadowice ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract Publications for 2021 List of publications

Czytaj więcej »

Dzieje parafii w Witanowicach

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Krzysztof Koźbiał Uniwersytet Jagielloński Instytut Studiów Europejskich Zakład Studiów nad Europą Środkową Jagiellonian Uiversity in Kraków Institute of European Studies ORCID:

Czytaj więcej »

Obóz nr 2 dla jeńców wojennych i internowanych w Wadowicach 1918-1921 r. Jeńcy 1920, praca zbiorowa M. Korkucia, W. Rezmera i Z. Karpusa, red. P. Gryc, Kraków–Warszawa 2020, s. 264, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ISBN 978-83-958671-4-9

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Paweł Glugla ORCID: click here Abstract Obóz nr 2 dla jeńców wojennych i internowanych w Wadowicach 1918-1921 r. Jeńcy 1920, praca zbiorowa M.

Czytaj więcej »

Współpraca

Wadoviana nr 24

Zachęcamy do pobrania wersji elektronicznej wydania Wadovian z 2021 roku.