O czasopiśmie

„Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” jest czasopismem rocznym, wydawanym przez Wadowickie Centrum Kultury od 1998 r. Na jego łamach publikowane są rozprawy i artykuły dotyczące historii Wadowic i okolic, noty biograficzne i wspomnienia wadowiczan oraz dokumentowane są bieżące wydarzenia o charakterze kulturalnym (wystawy, koncerty, konferencje, spotkania, wykłady). W roczniku zamieszczane są prace z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, etnologii i kulturoznawstwa. Rocznik zapewnia natychmiastowy, wolny, powszechny i trwały dostęp do jego treści, wspierając globalną wymianę wiedzy naukowej. Wydawnictwo i Redakcja nie pobierają opłat za przygotowanie i opublikowanie tekstu. W 2013 r. rocznik został wpisany na ministerialną listę czasopism punktowanych. Jest indeksowany w bazach czasopism naukowych ERICH-PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH (the Central European Journal of Social Sciences and Humanities), BazHum, POL-Index oraz Index Copernicus Journal Master List.

Najnowsze artykuły

Kartki z kalendarza, Ważne daty

Wrzesień 1939 roku we wspomnieniach wadowickiego gimnazjalisty

W ubiegłą środę obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu światowego konfliktu zbrojnego. 1 września osiemdziesiąt dwa lata temu syreny po raz pierwszy w tej wojnie ostrzegły mieszkańców Wadowic przed bombardowaniem. W poniedziałek, 4 września do miasta dotarły p...

Artykuł, Wadoviana, Ważne daty, Wydarzenia

Andrychów w czasach Wielkiej Wojny. Stulecie odzyskania niepodległości 1918-2018

Pobierz w PDF download a PDF file Authors: Andrzej Fryś Towarzystwo Miłośników Andrychowa independent researcher Daria Rusin Towarzystwo Miłośników Andrychowa independent researcher Abstract: Andrychów during the Great War. The century or regaining independence in 1918-2018 During the Worl...

Artykuł, Wadoviana

Zmiana terminów składania artykułów do publikacji w roczniku „Wadoviana”

Wrzesień 2021 r. nowym terminem składania artykułów do teki redakcyjnej rocznika "Wadoviana".

Współpraca

Wadoviana nr 22

Zachęcamy do pobrania wersji elektronicznej najnowszego wydania Wadovian.