K. Meus, Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013

Dodaj komentarz