Sala II – wadowicka oświata dwudziestolecia międzywojennego

Wadowicka oświata międzywojnia