Inauguracja obchodów 1000 lecia PP na uroczystej sesji powiatowej luty1966