Młodzież w czynie społecznym na 1000 lecie PP porządkuje ulice w powiecie 1966