Najnowszy numer rocznika „Wadoviana” już w sprzedaży!

Na półki księgarskie trafił kolejny numer rocznika naukowego „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, na łamach którego czytelnicy tradycyjnie znajdą sporo ciekawych rozpraw i artykułów.

Od wtorku (9.02) nabyć można najnowszy, dwudziesty trzeci numer rocznika „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”. Tematyka tomu jest zróżnicowana. Rozprawom poświęconym elektryfikacji powiatu wadowickiego i rozwoju andrychowskiej tkalni braci Czeczowiczka towarzyszą artykuły o przemarszu wojsk Księstwa Warszawskiego przez ziemię wadowicką w 1813 r. i ukraińskim obozie jenieckim. Autorzy poruszyli także tematy współczesne – czytelnik może zapoznać się z historią PSS „Społem” i powojenną architekturą sakralną na terenie powiatu wadowickiego. Na łamach rocznika znalazło się aż sześć recenzji i omówień książek, z obszernym artykułem recenzyjnym pokonferencyjnej publikacji Okolice Zegadłowicza, autorstwa dr. Joanny Kulczyńskiej-Kruk.

Rocznik stale ugruntowuje swoją pozycję w środowisku naukowym, o czym świadczą nazwiska publikujących w „Wadovianach” autorów, m.in. prof. dr. hab. Michała Baczkowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, konsultanta naukowego prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego, pierwszego zastępcę rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz licznych recenzentów. W roku 2020 nie doszło do zmian w gronie Rady Naukowej, która czuwa nad naukowym obliczem pisma, powiększył się natomiast skład Kolegium Redakcyjnego. Zaproszenie do udziału w pracach nad redakcją rocznika przyjął bowiem dr hab. Grzegorz Chajko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Najnowszy numer „Wadovianów”, w cenie 38 złotych, można nabyć w biurze Muzeum Miejskiego, sekretariacie Wadowickiego Centrum Kultury oraz w sklepie internetowym (wck.wadowice.pl/sklep).

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice