Elektryfikacja powiatu wadowickiego w okresie międzywojennym

Pobierz w PDF

Author:

Marian Kwiatkowski

independent researcher

Abstract:

Electrification of the Wadowice district in the interwar period

History of electrification in Wadowice began as early as in 1906. This source of energy was appreciated instantly. Neighbouring factories started to install their own power plants. Yet such installations were very costly. The solution to the problem would be electrification of the entire region supplied by one big power plant generating cheap electrical energy. In order to win the marker, various electrical centers started their “fight” offering different sale conditions.

Key words:

power plant, electrification, Elin, Cross-Municipal Power Plant

Pages:

38 - 54

Bibliography:

Archival sources

Archiwum Państwowe w Katowicach

sygn. 12/1166/0/1/40, Statische Berechnung für die bruchsichere Aufhängung der 30 kV. Leitung Wadowitz – Zator, 1942.

Archiwum Narodowe w Krakowie

sygn. 29/591/79, Sprawozdanie na Walne Zgromadzenie Spółki Elin z 1933 r.

sygn. 29/591/114, Korespondencja w sprawie uzyskania uprawnienia elektrycznego na dostawy energii elektrycznej dla pow. Biała, Wadowice, Żywiec, 1933-1936,

sygn. 29/591/114, Korespondencja w sprawie uzyskania uprawnienia elektrycznego na dostawy energii elektrycznej dla pow. Biała, Wadowice, Żywiec, 1933-1936

sygn. 29/591/79, Korespondencja w sprawie udziałów JKKW w „Elin” Sp. Akc. Dla przemysłu elektrycznego. 1934-1939

sygn. 29/591/30, Czylok Rudolf, Wadowice, kier. Elektrowni.

Archiwum Narodowe w Krakowie Ekspozytura w Spytkowicach

sygn. 26/1168/3, Elektrownia Jaworzno. Korespondencja w sprawach planowania i sprawozdawczości, raporty.

Sources

Sprawozdanie z działalności Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej za II-gie półrocze 1928 i rok 1929, Warszawa 1930.

Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce, Ministerstwo Robót Publicznych, 1928/1929, Warszawa 1929.

Statystyka zakładów elektrycznych w Polsce 1930, 1931 i 1932, Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Warszawa 1933.

Elektryfikacja Ziemi Krakowskiej. Materiały komisji energetyczno-elektryfikacyjnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Kraków 1937.

Bibliography

Fryś A., Putek T., Początki Fabryki Braci Czeczowiczka w świetle zachowanych dokumentów, cz. 1, „Nowiny Andrychowskie”, 2014, nr 6 (282), s. 38-39.

Fryś A., Putek T., Początki Fabryki Braci Czeczowiczka w świetle zachowanych dokumentów, cz. 2, „Nowiny Andrychowskie”, 2014, nr 7 (283), s. 34-36.

Gil H. Cz. OCD, Życie gospodarcze w Wadowicach 1918-1939, „Wadowiana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 8, 2004, s. 10-27.

Górski K., Zakład wodno-elektryczny Szczawnica-Jazowsko, Kraków 1919, nakładem gminy miasta Nowego Sącza 1919.

Kalendarium. Kalwaria Zebrzydowska, „Kalwariarz”, nr 5, 2011.

Księga pamiątkowa b. gmin żydowskich Wadowic, Andrychowa, Kalwarii i Myślenic, red. D. Jakubowicz, Tel Awiw 1968.

Kto był kim w Andrychowie?, oprac. A. Fryś, M. Pytel-Skrzypiec, T. Putek, D. Rusin, Andrychów 2017.

Kwiatkowski M., Elektrownia Siersza Wodna, Katowice 2014.

Magiera E., Kursy nauczycielskie w Brodach (1929-1934), „Przegląd Historyczno-Oświatowy. Kwartalnik Związku Nauczycielstwa Polskiego poświęcony dziejom oświaty i wychowania”, nr 3-4, 2015, s. 113-125.

Meus K., Elektryfikacja Wadowice w początkach wieku XX: studium nad rozwojem cywilizacyjnym miasta w okresie autonomii galicyjskiej, cz. 1, „Wadowiana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 11, 2008, s 45-65.

Meus K., Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013.

Nowakowski A., Z dziejów miasta i parafii Wadowice. Szkic historyczno-prawny, Kraków 1985.

Nowakowski A., Obodyński M., Skawinki. Wieś – kościół – szkoła – sport. Od schyłku średniowiecza po rok 2017, Rzeszów 2017.

Piłatowicz J., „Historia elektryki polskiej”, Tom I: „Nauka, piśmiennictwo i zrzeszenia”, pod red. Kazimierza Kolbińskiego, Warszawa 1976 (recenzja), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, nr 22/3, 1977, s. 658-664.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice