Początki „Pierwszej Galicyjskiej Tkalni Mechanicznej dla wyrobów bawełnianych braci Czeczowiczka” w Andrychowie

Pobierz w PDF

download a PDF file

Authors:

Andrzej Fryś

Towarzystwo Miłośników Andrychowa

independent researcher

Teresa Putek

Towarzystwo Miłośników Andrychowa

independent researcher

Abstract:

The beginnings of “The first Galician Mechanical Weaving Plant for cotton
products of Czeczowiczka Brothers” in Andrychów

Before the factory „The First Galician Mechanical Weaving Plant for the cotton products of the Czeczowiczka Brothers” was build, Andrychów was famous for its peasant weaving handicraft. The first known record about Andrychów weavers comes from the end of the 16th century. The peak period in the development of Andrychów weaving was the eighteenth century, while in the second half of the nineteenth century, cotton that appeared on the market,  replaced the locally grown raw material, which was flax. Moreover, weavers had to contend with competing products of industrial production. This caused the gradual decline of Andrychów weaving. The Czeczowiczka Brothers brought rescue. Their proposal to build a mechanical weaving mill in Andrychów was eagerly picked up by the City Council, offering a lot of material assistance. The Czeczowiczka brothers registered the company in May 1907 and obtained a building permit in July. The construction of the factory was fast, because the weaving mill  was launched in the spring of 1908. Many dignitaries from Lviv and Vienna attended the official opening ceremony, including count Badeni,  the Galician national marshal. The celebrations were mentioned in many Galician newspapers. At the beginning of the 20th century, Galicia, compared to the Prussian and Russian partitions, was poorly industrialized. The construction of a large factory in the provincial Andrychów at that time was important for the entire region. The factory of the Czeczowiczka Brothers from the very beginning until the end of the 20th century was a source of income for thousands of inhabitants, and also played an important role in creating a city.

Key words:

Peasant weaving handicraft in Andrychów, linen versus cotton, City Council, Czeczowiczka Brothers, mechanical weaving plant

Pages:

19 – 37

Bibliography:

Archival sources

Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Bielsku-Białej

Bibliography

Bendyk E., W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata, Warszawa 2020.

Buczyński K., Sosnowski P., Prokuratoria Generalna. 200 lat tradycji ochrony dobra publicznego, Warszawa 2016.

Fryś A., Pytel-Skrzypiec M., Putek T., Rusin D. Kto był kim w Andrychowie?, Andrychów 2017.

Historia i rozwój spółdzielczości bankowej na ziemi Andrychowskiej, Andrychów 2001.

Hulewicz J., Fedorowicz Władysław Józef (1860-1922), PSB, t. 6, Warszawa 1948, s. 391-392.

Iwańska K., Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Kraków 2016.

Jacek H., Wojciech Wiącek. Chłop – Działacz. Krótki zarys życia i pracy społeczno-narodowej Wojciecha Wiącka z Machowa, Machów ad Tarnobrzeg 1936.

Jura A., Drelichy andrychowskie, Warszawa 1921.

Jurczak Z., Wadowiczanie, Wadowice 2012.

Kargol T., Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie w latach 1850-1939. Dzieje – ludzie – polityka gospodarcza, Kraków 2003.

Karolczak K., Marszałkowie Galicyjskiego Sejmu Krajowego. Portret zbiorowy, w: Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura, t. 7: Urzędy, urzędnicy, instytucje. Studia z dziejów Lwowa, red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, Kraków 2010, s. 265-279.

Krutak J., Ludwik Dobija (1873-1944) – niezwykłe losy posła z Galicji, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 18, 2015, s. 42-69.

Kulczykowski M., Andrychowski ośrodek płócienniczy w XVIII i XIX wieku, Warszawa 1972.

Kulczykowski M., Chłopskie tkactwo bawełniane w ośrodku andrychowskim w XIX w., Warszawa 1976.

Kulczykowski M., Dwa wieki miasta Andrychowa (1767-1967), Andrychów 1967.

Meus K., Kupcy z Sukiennic – elita galicyjskiego Krakowa?, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, nr 36, 2018, s. 231-242.

Meus K., „Ojcowie założyciele” nowoczesnych Wadowic cz. 2: Stanisław Łazarski (1849-1938), „Wadoviana. Przegląd istoryczno-kulturalny”, nr 16, 2013, s. 73-94.

Meus K., Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013.

Meus K., Z dziejów Wadowic Austriackich. Wystawa rolniczo przemysłowa w 1907 roku, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, nr 14, 2011, s. 7-32.

Morawski W., Słownik historyczny bankowości polskiej, Warszawa 1998.

Porębski M., Budownictwo obronne i rezydencjonalne, Kalwaria Zebrzydowska 2009.

Proszyk J., Cmentarz żydowski w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2002.

Schneider A., Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi pod względem historycznym, statystycznym, topograficznym, orograficznym, geognostycznym, etnograficznym, handlowym, przemysłowym, sfragistycznym etc. etc, Lwów 1871.

Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, oprac. J. Dancygier, Warszawa 1989.

Stanisławek- Janus J., Andrychów. Sceny z życia miasta, t. II, Andrychów 2018.

Starzyński S., Abrahamowicz Dawid (1839-1926), PSB, t. 1, Warszawa 1935, s. 9-10.

Starzyński S., Badeni Stanisław Marcin (1850-1912), PSB, t. 1, Warszawa 1935, s. 210.

Studnicki G., Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

Studnicki G., Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996.

Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1908, Lwów 1908.

Wyrozumski J., Tkactwo małopolskie  w późnym średniowieczu, Kraków 1972.

Zembroń J. Raptularz Andrychowski 2002, Andrychów 2002.

Zięba A. A., Sołowij Tadeusz (1857-1912), adwokat, PSB, t. 40, 2000-2001, s. 338-340.

Żmija I., Zarazy na Ziemi Andrychowskiej, „Źródło spod Pańskiej Góry”, nr 29, 19 lipca 2020.

Internet

de.wikipedia.org

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice