Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

Architektura VII Dnia – powojenna architektura sakralna w powiecie wadowickim

Pobierz w PDF

Author:

Michał Żmuda

independent researcher

Abstract:

Architecture of the 7th Day - postwar sacral architecture in the Wadowice’s district

The article is the first study on the issues of contemporary sacred architecture in the Wadowice’s district. The author presents the history of the construction of these objects, outlining the times in which they were erected and the circumstances of their implementation. Seventeen churches built after World War II, mainly in the communist period, were described, with the emphasis on the social commitment of their builders.

Key words:

Wadowice’s district, religious, sacred objects, church, Temple, People’s Republic of Poland

Pages:

174 – 196

Bibliography:

Andrychów, red. S. Mendlowski, Krosno 2008.

Łasak J., Madonny ziemi rodzinnej św. Jana Pawła II, Spytkowice 2019.

Pędziwiatr J.M., Konsekracja kościoła w Sułkowicach-Łęgu, „Źródło Diecezji Bielsko-Żywieckiej”, 2001, nr 45.

Pędziwiatr J.M., Parafia św. Jana Chrzciciela w Sułkowicach-Bolęcinie. Piękno z krainy miodu, „Gość Bielsko-Żywiecki”, 14 listopada 2010, nr 45/963.

Pędziwiatr J.M., Sułkowice-Łęg. Dar konsekracji, „Gość Niedzielny”, Bielsko-Żywiec, 11 listopada 2001, nr 45/494.

Ryczów. Z dziejów wsi i parafii, red. D. Fryc-Pietak, A. Rybarczyk, M. Szczypczyk, Kraków 2002.

Studnicki G., Barwałd. Zarys dziejów, Wadowice 1994.

Studnicki G., Wadowice. Parafia i kościół św. Piotra Apostoła, Wadowice 1995.

Truś R., Beskid Mały. Przewodnik, Pruszków 2020.

Węcławowicz-Gyurkovich E., Polska architektura sakralna. Tradycja i współczesność. Kierunki poszukiwań twórczych w najnowszej architekturze, „Nasza Przyszłość”, 1992, t. 78, s. 337-342.

Zin W., Kadłuczka A., Kuśnierz K., Wadowice – miasto Jana Pawła II, Kraków 1997.

Zinkow J., Wadowice i okolice. Przewodnik monograficzny, Wadowice 2001.

Zinkow J., Wokół Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony. Przewodnik monograficzny, Kalwaria Zebrzydowska 2000.