Rok 1920 w Dzienniku dyrektora wadowickiego gimnazjum

Pobierz w PDF

Author:

Marcin Witkowski

Muzeum Miejskie w Wadowicach

Town Museum in Wadowice

ORCID: click here

e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl

Abstract:

1920 in the Diary of the director of the gymnasium in Wadowice

An excerpt from a Diary kept by the director of the gymnasium, Jan Doroziński, in which the professor noted the events of 1920. In his Diary, the teacher reported not only the events of the Polish-Bolshevik war, but also the difficult situation of the inhabitants of Wadowice at that time.

Key words:

Jan Doroziński, Diary, polish – bolshevik war 

Pages:

109 - 123

Bibliography:

Archival sources

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Akta Miasta Poznania, Kartoteka ewidencji ludności 1870-1931.

Sources

J. Doroziński. Dziennik, oprac. G. Studnicki, Wadowice 1998.

Kalendarzyk profesorski na rok 1913, Lwów 1913.

Kronika Gimnazjum w Bochni 1817-1904, wyd. A. Gicala, Z. Sitko, Kraków 2017.

Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. H.Cz. Gil OCD, Kraków 2009.

Łempicki S., Stanisław Sobiński. Człowiek i ideologia. Przemówienie na akademii żałobnej w Teatrze Wielkim w dniu 2 lutego 1927 r., Lwów 1927.

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, 1932/1933, Cieszyn 1933.

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Polskiego w Cieszynie, 1921/1922, Cieszyn 1922.

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Myślenicach za rok szkolny 1920/1921, Myślenice 1921

Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazjum w Bochni za rok szkolny 1895, Kraków 1895.

Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Jaśle za rok 1907/8, Jasło 1908.

Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Tarnowie za rok szkolny 1901/1902, Tarnów 1902.

Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Wadowicach, 1897, 1899, 1901-1902, 1904, 1909, 1911, 1914/15.

Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Lwowskiego Gimnazyum im. Franciszka Józefa, 1906-1907.

Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. II Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie za rok szkolny 1913, Kraków 1913.

Sprawozdanie Dyrekcyi Gimnazjum Państwowego w Wadowicach, 1918/19, 1920/21.

Sprawozdanie Dyrektora C. K. Gimnazjum w Myślenicach za rok szkolny 1911, Myślenice 1911.

Sprawozdanie Dyrektora C. K. Gimnazyum Nowodworskiego czyli Św. Anny w Krakowie, 1899, 1906-1909.

Sprawozdanie Dyrektora Gimnazyum św. Jacka w Krakowie za rok szkolny 1893, Kraków 1893.

Press sources

„Czas”, 1920.

Bibliography

Baciński A., Działalność charytatywna Adama Stefana Sapiehy do roku 1918, w: Księga Sapieżyńska, t. I, Archidiecezja Krakowska za pasterzowania Adama Stefana Sapiehy, red. J. Wolny, Kraków 1982, s. 265-275.

Chrząszcz Cz., Księża katecheci C.k. Gimnazjum w Wadowicach (1866-1918), w: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum – znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, Wadowice 2016, s. 55-85.

Doroziński J., Zarys psychologii elementarnej. Podręcznik do użytku szkolnego i prywatnego, Kraków 1909.

Fryś A., Pytel-Skrzypiec M., Putek T., Rusin D., Kto był kim w Andrychowie?, Andrychów 2017.

Iwańska K., Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Kraków 2016.

Kłak T., Pisarze a grupy literackie (na przykładzie Józefa Wittlina i Janiny Brzostowskiej), „Ruch Literacki”, 1991, z. 3, s. 221-227.

Koźbiał K., Wadowickie Gimnazjum i Liceum im. M. Wadowity w nowej rzeczywistości społecznopolitycznej lat 1945-1948. Przyczynek do dziejów, w: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum – znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, red. K. Karolczak, J. Popiel,
K. Meus, Wadowice 2016, s. 247-268.

Krajewska J.M., Spór o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym, Poznań 2011.

Król S., Szkolnictwo, w: Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych, t. VI, Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945, red. I. Panic, Cieszyn 2015, s. 209-234.

Kryńska E., Ludność niepolska i jej świadomość narodowa na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 2007, nr 1-2, s. 21-39.

Meus K., Społeczność wadowickiego Gimnazjum w latach Wielkiej Wojny, w: „Idziemy w bój życia”. Społeczność wadowickiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej, red. K. Meus, Wadowice 2018, s. 13-40.

Meus K., Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013.

Mrok J. [Doroziński J.], Z woli przeznaczeń. Poezje, Kraków 1924.

Ochenduszko T., Leksykon nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie urodzonych pomiędzy XVII wiekiem a 1945 rokiem, Rzeszów 2010.

Plucińska-Piksa J., Z Polski do Jurgowa, z Jurgowa do Polski, „Na Spiszu”, 2009, nr 1-2, s. 32-34.

Ratajczak T., „Lutnia Szkolna” jako przykład uczniowskiego pisma literacko-artystycznego w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum – znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, Wadowice 2016, s. 175-189.

Rok 1918 w „Dzienniku” Jana Dorozińskiego, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 1998, nr 2, s. 46-54.

Sarapata P., C.k. Gimnazjum w Wadowicach – kolebka wadowickiego skautingu, w: „Idziemy w bój życia”. Społeczność wadowickiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej, red. K. Meus, Wadowice 2018, s. 41-63.

Siudut G., Rozwój potencjału edukacyjnego szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w Lwowskim Okręgu Szkolnym w latach 1921-1939, „Zeszyty Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 2012, nr 139, s. 117-124.

Stanek E., Szkoła jakich mało. Słownik „wybranych” absolwentów Gimnazjum i Liceum w Wadowicach (1866-2016), Wadowice 2016.

Stinia M., Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914. Modernizacja procesu nauczania, Kraków 2014.

Studnicki G., Cmentarz parafialny w Wadowicach, Wadowice 1997.

Studnicki G., Jan Doroziński i jego „Dziennik”, „Przebudzenie”, 1997, nr 5 (40).

Studnicki G., Kto był kim w Wadowicach?, Wadowice 2004.

Studnicki G., Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.

Studnicki G., Zarys dziejów światy i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1998.

Tajemnice życia Janiny Brzostowskiej. Listy Janiny Brzostowskiej i Stanisława Tyszkowskiego, oprac. T. Kłak, Wadowice 2015.

Wądolny-Tatar K., Wadowickie dzieciństwo i beskidzki pejzaż (ze Skawą) w poezji Janiny Brzostowskiej, w: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum – znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, Wadowice 2016, s. 191-204.

Wójcik M., Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza w gorzeńskim archiwum, „Akcent”, 2004, nr 3-4, s. 27-32.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice