Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

Stanisław Jan Karolus, Kończyce Małe. W dwudziestą rocznicę śmierci mjr. Cezarego Hallera

Pobierz w PDF

Author:

Adam Leśniak

independent researcher

ORCID: click here

Abstract:

Stanisław Jan Karolus, Kończyce Małe. On the 20th anniversary of the death of Maj. Cezary Haller

The narrative from a direct witness of the death of Maj. Cezary Haller, who died on January 26, 1919 in battles with the Czechs near Kończyce Małe during the polish – czechoslovak conflict. 2nd Lieutenant Stanisław Jan Karolus presented the detailed circumstances of the officer’s death in a bilateral report, dated in Tarnowskie Góry on January 23, 1939.

Key words:

Cezary Haller, Kończyce Małe, Teschen Silesia, polish – czechoslovak war

Pages:

102 - 108

Bibliography:

Archival sources

Archiwum Narodowe w Krakowie

zesp. 29/1429: Spuścizna Anny Haller.

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego

zesp. Stanisław Jan Karolus MN 02.05.1933.

Press sources

„Gwiazdka Cieszyńska”, 7.02.1939 r., nr 10, s. 3-4.

Bibliography

Kołakowski P., Polsko-czechosłowackie walki o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku, „Słupskie Studia
Historyczne”, 2012, nr 18, s. 195-209.

Korbel D., 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w obronie Śląska Cieszyńskiego, „Wadoviana. Przegląd
historyczno-kulturalny”, 2018, nr 21, s. 60-83.

Latinik F., Walka o Śląsk Cieszyński w r. 1919, Cieszyn 1934.

Leśniak A., Pułkownik Stanisław Jan Karolus – zapomniany żołnierz z Oświęcimia, „Wadoviana. Przegląd
historyczno-kulturalny”, 2016, nr 19, s. 112-136.

Internet

tramwajcieszynski.pl