Stanisław Jan Karolus, Kończyce Małe. W dwudziestą rocznicę śmierci mjr. Cezarego Hallera

Pobierz w PDF

Author:

Adam Leśniak

independent researcher

ORCID: click here

Abstract:

Stanisław Jan Karolus, Kończyce Małe. On the 20th anniversary of the death of Maj. Cezary Haller

The narrative from a direct witness of the death of Maj. Cezary Haller, who died on January 26, 1919 in battles with the Czechs near Kończyce Małe during the polish – czechoslovak conflict. 2nd Lieutenant Stanisław Jan Karolus presented the detailed circumstances of the officer’s death in a bilateral report, dated in Tarnowskie Góry on January 23, 1939.

Key words:

Cezary Haller, Kończyce Małe, Teschen Silesia, polish – czechoslovak war

Pages:

102 - 108

Bibliography:

Archival sources

Archiwum Narodowe w Krakowie

zesp. 29/1429: Spuścizna Anny Haller.

Centralne Archiwum Wojskowe Wojskowego Biura Historycznego

zesp. Stanisław Jan Karolus MN 02.05.1933.

Press sources

„Gwiazdka Cieszyńska”, 7.02.1939 r., nr 10, s. 3-4.

Bibliography

Kołakowski P., Polsko-czechosłowackie walki o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku, „Słupskie Studia
Historyczne”, 2012, nr 18, s. 195-209.

Korbel D., 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w obronie Śląska Cieszyńskiego, „Wadoviana. Przegląd
historyczno-kulturalny”, 2018, nr 21, s. 60-83.

Latinik F., Walka o Śląsk Cieszyński w r. 1919, Cieszyn 1934.

Leśniak A., Pułkownik Stanisław Jan Karolus – zapomniany żołnierz z Oświęcimia, „Wadoviana. Przegląd
historyczno-kulturalny”, 2016, nr 19, s. 112-136.

Internet

tramwajcieszynski.pl

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice