Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

„Subiektywny spacer po Wadowicach z Wujkiem Januszem”. Kontynuacja wspomnień o prof. dr. hab. inż. Januszu Kotlarczyku

Pobierz w PDF

Author:

Dominika Mróz-Krysta

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow

ORCID: click here

Abstract:

„A subjective walk around Wadowice with Uncle Janusz”. Continuation of memories about prof. Janusz Kotlarczyk

Another part of the memories of prof. Janusz Kotlarczyk (1931-2017). This time the Author recalls joint visits with my uncle in Wadowice and walks, which were an opportunity to visit places close to the professor.

Key words:

Janusz Kotlarczyk, Wadowice, Karol Wojtyła, Gimnasium in Wadowice

Pages:

128 – 131