Symbolika herbu karmelitów i zgromadzeń zakonnych związanych z Karmelem i jego świętymi

Pobierz w PDF

Author:

Szczepan Tadeusz Praśkiewicz OCD

Papieski Instytut Duchowości Teresianum, Rzym

Pontifical Institute of Spirituality Teresianum, Roma, Italy

Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum

ORCID: click here

Abstract:

Symbolism of the Carmelite coat of arms and religious communities associated with Carmel and its saints

The author introduces the symbolism of the coats of arms related to Carmel and their meaning in the spirit of the order. It also shows how the coat of arms was adapted by Carmelite female congregations.

Key words:

Discalced Carmelite Fathers, orders, spirituality, religious symbol

Pages:

167 – 173

Bibliography:

Carmelitas Misioneras, Constituciones y normas complementarias, Roma 1983.

Conspectus Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Roma 2013.

Dios Morenilla de J., Escudos del Carmelo Teresiano, Roma 1999.

Dios Morenilla de J., Escudos del Carmelo Teresiano. Secunda edición con 100 nuevos ecsudos, Roma 2001.

Kolak W., Marecki J., Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994.

Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Marki 2003.

Konstytucje i dyrektorium Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Podkowa Leśna 1995.

La Redazione, Stemma o scudo dell’Ordine, w: Dizionario Carmelitano, red. E. Boaga, L. Borriello, Roma,
2008, s. 44-84.

López Melús R.M., El escudo del Carmen, Caudete 1980.

Praśkiewicz Sz.T. OCD, Maryja karmelitańskich znaków, ikon i modlitw, Kraków 2010.

Praśkiewicz Sz.T. OCD, Przez Syberię do Karmelu i na ołtarze. Bł. Rafał Kalinowski, Bruksela 1984.

Reguła, Konstytucje i Przepisy wykonawcze Zakonu Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel,
Kraków 1997.

Rüther E., De stemmate vel insignibus Ordinis Carmelitarum, w: Analecta Ordinis Carmelitarum, 13 (1946-1948).

Slattery P., The Springs of Carmel, Victoria 1990,

Zieliński J. OCD, Herb Karmelu. Historia, symbolika, duchowe przesłanie, Kraków 2009.

Internet

karmel.pl

karmelitanki.org.pl

sites.google.com

terezjanki.pl

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice