Tadeusz Jamrozik (1935-2016)

Pobierz w PDF

Author:

Andrzej Nowakowski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

State Higher Vocational School in Tarnow, Institute of Health Science

ORCID: click here

Abstract:

Tadeusz Jamrozik (1935 - 2016)

The article is devoted to Tadeusz Jamrozik, professor of the Secondary School in Wadowice, teacher of physical education. Born in Ślemień near Żywiec, a graduate of the Secondary School in Jordanów and the University of Physical Education in Kraków. One of the founders of  Independent Self-governing Professional Union „Solidarity” in education in Wadowice.

Key words:

Tadeusz Jamrozik, the Secondary School in Wadowice, Independent Self-governing Professional Union „Solidarity”, sport, education, Polish People’s Republic

Pages:

132 – 141

Bibliography:

Sources

Archival sources

Oddział IPN w Katowicach

Sprawa obiektowa. Kryptonim „Groza” (1985-1988), sygn. IPN Ka 012/119.

Personal sources

Relacja Andrzeja Nowakowskiego z lat 1965-1969.

Netography

www.wadowita.net/Jamrozik.php

Bibliography

Czapik B., Biogram Czesława Panczakiewicza (1901-1958), „Wychowanie Fizyczne i Sport”, 1991, t. XXXV, nr 3, s. 77-79.

Kulpiński J., Nowakowski A., Likwidacja gniazda „Sokoła” w Wadowicach w latach 1945-1949, w: Losy gniazd „Sokoła” w wybranych dzielnicach Polski po II wojnie światowej, red. A. Nowakowski, T. Zych, Rzeszów 2014, s. 139-151.

Maksimowska B., Nowakowski A., Turniej sprawnościowy dla studentów i młodzieży szkolnej Białystok – Wadowice. Przyczynek do 90-lecia sportu akademickiego w Polsce oraz dziejów SZS i „Sokoła” w Wadowicach, Wadowice [1998].

Nowakowski A., Profesor Kazimierz Usiekniewicz (1858-1921) – patriota i prekursor nowoczesnego sportu w Wadowicach, w: „Idziemy w bój życia.” Społeczność wadowickiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej, red. K. Meus, Wadowice 2018, s. 99-110.

Nowakowski A., Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018.

Nowakowski A., Wychowanie fizyczne i sport w wadowickim Gimnazjum w czasach Drugiej Rzeczypospolitej, w: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum znane i nieznane. 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016, red. K. Karolczak, J. Popiel, K. Meus, Wadowice 2016, s. 153-173.

Studnicki G., Dzieje wychowania fizycznego, sportu i turystyki w wadowickim gimnazjum i liceum, w: Studia z historii i organizacji kultury fizycznej, red. A. Nowakowski i in., Częstochowa 1988, s. 27-48.

Studnicki G., Kultura fizyczna w wadowickim gimnazjum i liceum po 1918 roku, w: Wybrane problemy z najnowszych dziejów kultury fizycznej w Polsce (po 1918 roku), red. E. Małolepszy, A. Nowakowski, M. Ponczek, Częstochowa 1997, s. 63-85.

Studnicki G., Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.

Studnicki G., Zarys dziejów oświaty i szkolnictwa w Wadowicach, Wadowice 1996.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice