M. Kindziuk, Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Wydawnictwo Esprit, Wydawnictwo W drodze, Kraków 2020, s. 368.

Pobierz w PDF

Author:

Dorota Pałosz

independent researcher

Abstract:

M. Kindziuk, Emilia and Karol Wojtyła. Parents of Saint John Paul II, Esprit Press, Kraków 2020, pp. 368.

The Author of the review draws attention to the uniqueness of the publication, which is the first extensive biography of Karol Wojtyła’s parents. It emphasizes an interesting narrative form in which fictionalized threads are interwoven, which does not diminish its substantive value and does not depreciate Milena Kindziuk’s research workshop.

Pages:

232 - 240

Key words:

John Paul II, Karol Wojtyła, Karol Wojtyła senior, Emilia Wojtyła, Wadowice, papacy

Bibliography:

Allegri R., Dwie matki Jana Pawła II. Emilia Wojtyła i św. Joanna Beretta Molla, tłum. A. Zielińska, Kraków 2014.

Bergonzoni L., Emilia Kaczorowska In Wojtyla. La Mamma Di Giovanni Paolo II, Padova 1988.

Burghardt M., Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013.

Czycz K., Ojciec Papieża. Losy porucznika Karola Wojtyły, „Głos Podbeskidzia”, 2006, nr 12, 2006, s. 7-8.

Czycz K., Ojciec Papieża. Losy porucznika Karola Wojtyły, „Głos Podbeskidzia”, 2007, nr 1, 2007, s. 21-22.

Gajczak R.A., Sercu najbliższe. Szkice z lat młodzieńczych Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 1987.

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas spotkania z wiernymi w Wadowicach w 1999 r.

Kalendarium życia Karola Wojtyły, oprac. A. Boniecki, wyd. III, Kraków 2000.

Kindziuk M., Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Kraków 2020.

Kindziuk M., Matka Papieża. Poruszająca historia Emilii Wojtyłowej, Kraków 2013.

Kindziuk M., Sprawa niepodległości Polski w karierze wojskowej Karola Wojtyły seniora, w: Wokół zagadnienia niepodległości Polski. Przegląd myśli społeczno-politycznej, red. K. Maciąg, M. Maciąg, Lublin 2017.

Kindziuk M., Tradycyjne przekazy medialne o pochodzeniu Emilii Wojtyłowej, matki Jana Pawła II, „Kultura-Media-Teologia”, 2018, nr 32.

Kindziuk M., Zaczęło się od Wadowic. Teksty, wspomnienia, wywiady o Janie Pawle II, Kraków 2002.

Lecomte B., Pasterz, tłum. M. Romanek, H. Sobieraj, D. Zańko, Kraków 2006.

Misiniec S., Święty Jan Paweł II. Dojrzewanie do kapłaństwa, Kraków 2014.

Moskwa J., Droga Karola Wojtyły, t.1, Na tron Apostołów 1920-1978, Warszawa 2010.

Siwiec-Cielebon M., Wojtyłowie w mundurach i ich wojskowe ścieżki… O dziedzictwie i patriotyzmie. Przyczynek do życiorysu Karola Wojtyły, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2009, nr 12, s. 7-30.

Szczypka J., Jan Paweł II. Rodowód, Warszawa 1990.

Weigel G., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, tłum. D. Chylińska, J. Ulg, J. Piątkowska, R. Śmietana, M. Tarnowska, Kraków 2000.

Żak A.C., Porucznik Karol Wojtyła – ojciec Jana Pawła II, w świetle źródeł archiwalnych, w: Święty Jan Paweł II – syn oficera Wojska Polskiego, red. nauk. A. Skrabacz, J. Dohnalik, Warszawa 2016, s. 25-50.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice