Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

O Mikołaja Zebrzydowskiego przypadkach, czyli słów kilka o Jego pierwszej biografii

Pobierz w PDF

Author:

Arkadiusz Stanisław Więch

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Instytut Historii, Zakład Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych

Jagiellonian University in Krakow

ORCID: click here

e-mail: arkadiusz.wiech@uj.edu.pl

Abstract:

About Mikołaj Zebrzydowski's cases, or a few words about his first biography. Tomasz Graff, Bartłomiej Wołyniec, s. Elżbieta Elena Wróbel CSFN, Mikołaj Zebrzydowski (1553-1620). A biographical sketch, Kraków 2020, Księgarnia Akademicka, pp. 258.

The publication is the first comprehensive attempt to analyze the life, activity, legacy and place in the social memory of Mikołaj Zebrzydowski. The book was based on a broad source and literature on the subject.

Key words:

17th century, Bernardine monastery, Mikołaj Zebrzydowski, Sanctuary of Kalwaria Zebrzydowska, the Paths of Kalwaria

Pages:

245 – 248

Bibliography:

Goethe J.W., Z mojego życia. Zmyślenie i prawda, t. 1, Warszawa 1957.