Okolice Zegadłowicza – od miejsca autobiograficznego do miejsca pamięci

Pobierz w PDF

Author:

Joanna Kulczyńska-Kruk

Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii

The Polish Academy of Sciences, Institute of Archeology and Ethnology

ORCID: click here

Abstract:

Emil Zegadlowicz area - from an autobiographical site to a memorial site

An extensive review of the monograph, the protagonist of which is Emil Zegadłowicz and the theme of his work. The Author thoroughly analyzes the individual parts of the publication and the articles published in them, paying attention to the high substantive level of the book, complemented by an excellent graphic design.

Pages:

215 - 231

Key words:

Emil Zegadlowicz, poetry, literature, middle school in Wadowice, Museum in Gorzen, Museum in Sucha Beskidzka

Bibliography:

Belting H., Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, tłum. M. Bryl, Kraków 2012.

Buczyńska-Garewicz H., Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków 2006.

Czermińska M., Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie”, 2011, nr 5.

Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, red. H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki, Katowice 2015.

Kisiel M., Ekstaza i płacz. O jednej balladzie Emila Zegadłowicza, w: Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, red. H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki, Katowice 2015.

Kolberová U., Beskidy w twórczości Emila Zegadłowicza i poetów po czeskiej stronie granicy, w: Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, red. H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki, Katowice 2015.

Kolińska K., Zegadłowicz. Podwójny żywot Srebrempisanego, Warszawa 1999.

Ligęza W., Szkoła jako system opresji. „Zmory”… Zegadłowicza a „Ferdydurke” Gombrowicza, w: Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, red. H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki, Katowice 2015.

Płaszczyca M., Zaskakująca decyzja. Sucha Beskidzka przejęła zbiory historyczne muzeum Emila Zegadłowicza (11.01.2018), Wadowice24.pl, https://www.wadowice24.pl/nowe/kultura/8304-zaskakujaca-
decyzja-sucha-beskidzka-przejela-zbiory-historyczne-muzeum-emila-zegadlowicza.html [dostęp: 10.11.2020].

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

Sławiński J., Przestrzeń w literaturze, w: Przestrzeń i literatura. Studia, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978.

Studencki W., Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza, Opole 1962.

Studia o Zegadłowiczu, red. J. Paszek, Katowice 1982.

Szkice o twórczości Emila Zegadłowicza, red. Z. Andres, Rzeszów 1985.

Szymanowski K., Narcyz. Rzecz o Zegadłowiczu-powieściopisarzu, Kraków 1986.

Wegenke E., O Adamie Zegadłowiczu, w: Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, red. H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki, Katowice 2015.

Węgrzyniak A., Wiersze miłosne Emila Zegadłowicza, w: Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, red. H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki, Katowice 2015.

White K., Zarys geopoetyki, przeł. A. Czarnacka, tłum. przejrzała B. Kaniewska, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”. Rocznik Wydziału Filologicznego, 2004, nr 2.

Wójcik M., Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Kielce 2005.

Wójcik W., Gorzeń Adama Zegadłowicza i mój Gorzeń, w: Emil Zegadłowicz. Daleki i bliski, red. H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki, Katowice 2015.

Zegadłowicz E., Budziejowickie łąki, Poznań 1933.

Zegadłowicz E., Do Jana Kuglina w Poznaniu ul. Sew. Melżyńskiego, 23 X MCMXIX.

Zegadłowicz E., Domek z kart, dramat w 3 aktach, według inscenizacji Erwina Axera w Państwowym Teatrze Współczesnym w Warszawie, Warszawa 1954.

Zegadłowicz E., Dziewanny. Księga pierwsza: Wiatr wiosenny, Kraków 1927.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice