Publikacje za 2002

Pobierz w PDF

Author:

Marcin Witkowski

Muzeum Miejskie w Wadowicach

Town Museum in Wadowice

ORCID: click here

e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl

Abstract:

Publications for 2002

List of publications on Wadowice and the surrounding area, which appeared in 2002.

Key words:

bibliography, publications, Kalwaria Zebrzydowska, Emil Zegadłowicz, Wadowice

Pages:

249 – 267

Bibliography:

Andrychów i okolice. Mini przewodnik, tekst M. Biel-Pająkowa, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Andrychów 2003.

Bóg bogaty w miłosierdzie – Jan Paweł II w Ojczyźnie 16-19 sierpnia 2002, Wydawnictwo „M”, Katolicka Agencja Informacyjna, Kraków 2002.

Czajkowski W., Śladami pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski w dniach 5-13 czerwca 1999 r., Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin–Toruń 2002.

Domosławska M., Polak G., Zuchniewicz P., Jan Paweł II Pielgrzym i Pasterz, Posiedlik-Raniowski i Sp., Poznań 2002.

„Dziękujemy Ci Ojcze”. II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny, red. P. Mazurek, J. Zacny, Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie, Hufiec Pracy w Wadowicach, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002.

Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski. Korespondencja, t. 1, 1936-1937, wstęp, oprac., przypisy, indeks M. Wójcik, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002.

Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski. Korespondencja, t. 2, 1938-1944, wstęp, oprac., przypisy, indeks M. Wójcik, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002.

Flynn R.L., Jan Paweł II. Portret prywatny człowieka i papieża, z ang. przeł. K. Obłucki, „Świat Książki” , Warszawa 2002.

Gill G., Kopce w krajobrazie kulturowym Polski, Małopolski Oddział Stowarzyszenia Miłośników Mazurka Dąbrowskiego w Krakowie, Drukarnia „DjaF”, Kraków 2002.

Gola Z.W., Kalwaria Zebrzydowska na pocztówce, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 2002.

Jan Paweł II. Autobiografia, wybór i układ J. Kiliańczyk-Zięba, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

Kalwaria Zebrzydowska. Mini przewodnik, tekst. J. Jędrygas, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002.

Kalwaria Zebrzydowska. Plan miasta, Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Wyd. II, TNP Studio, Kraków 2002.

Kalwaria Zebrzydowska – Polska Jerozolima, fot. J. Watliński, tekst E. Obruśnik OFM, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 2003.

Kalwaria Zebrzydowska. Polska Jerozolima skarbem Kościoła i Narodu Polskiego, red. Cz. Gniecki, Wydawnictwo „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 2002.

Karol Pustelnik marzec-kwiecień 2002. Katalog wystawy w Galerii Starmach, red. M.D. Niechoda, J. Chrobak, Galeria Starmach, Centrum Druku – Agencja Graf, Kraków 2002.

Katalog wystawy „Karol Pustelnik. Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska”, Galeria Krzysztofory, Kraków 1984.

Kindziuk M., Zaczęło się od Wadowic. Wspomnienia, wywiady, teksty o Janie Pawle II, Wydawnictwo „M”, Kraków 2002.

Kopka B., Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Przewodnik encyklopedyczny, Niezależna Oficyna Wydawnicza „Nowa”, „Karta”, Warszawa 2002.

Kotarba S., Wadowice 1990-2002, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002.

Kwiatkowska H., Porachunki z pamięcią, Oficyna Wydawnicza „Kwadrat”, Kraków 2002.

Meus K., Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013.

Łasak J., Madonny ziemi rodzinnej Jana Pawła II, Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, Wadowice 2002.

Łobozek M.M. OH, Apteka bonifratrów w Kalwarii Zebrzydowskiej, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2003.

Nowakowski A., Ormanty A., Z przeszłości dalszej i bliższej. Szkice z historii regionalnej Ziemi Wadowickiej, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002.

Szkice z dziejów kultury fizycznej na Górnym Śląsku, Zagłębiu i Podbeskidziu, red. A. Nowakowski, M. Ponczek, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002.

Szkice z dziejów kultury fizycznej na pograniczu śląsko-małopolskim do roku 1939, red. A. Nowakowski, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002.

Prokop R.K., Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438-1513. Dzieje polityczne, Polska Akademia Umiejętności, Seria: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, t. 97, Kraków 2002.

Raptularz Andrychowski. Przemysł miejscowy w XX wieku, oprac. J. Zembroń, Andrychów 2002.

Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu 1946-1955, red. K. Szwagrzyk, Seria „Studia i Materiały”, t. 1, Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław 2002.

Słowa do Polaków. Myśli na każdy dzień. Jan Paweł II, oprac. K. Chojnacka, P. Słabek, Wydawnictwo „M”, Kraków 2002.

Svidercoschi G.F., Historia Karola Wojtyły, tł. L. Rodziewicz, Wydawnictwo „M”, Kraków 2002.

Szkice z dziejów „Sokoła” w południowej i wschodniej Polsce, red. A. Nowakowski, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002.

Tablica pamiątkowa poświęcona dr. W.M. Gedlowi. Wadowice – dawny gmach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Dokumentacja konserwatorska, autor prac konserwatorskich i dokumentacji J. Gałaszek, nakład Autora, Pszczyna 2002.

Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy 1892-1945, wybór i oprac. Cz. Gil OCD, red. P. Wyrobiec, Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002.

Województwo Małopolskie. Panorama gmin, teksty T. Kozioł, K. Koźbiał, Wydawnictwo Promocji Powiatu, Miasta i Gminy „Promo”, Kraków 2002.

Witkowski M., Zapomniany bohater, „Hejnalista Gryfowski”, 2014, nr 3, s. 11.

Wyrobiec P., Wadowice. Przewodnik śladami Jana Pawła II, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002.

Zagórska A., Szkice z dziejów kultury fizycznej w wadowickiem, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2002.

Ziemia mucharska. Przewodnik turystyczny, W. Sajdak, L. Sajdak, Nasza Oficyna, Mucharz–Wadowice 2002.

Zuchniewicz P., Cały Twój, Seria „Księga Świętych”, Wydawnictwo „M”, Kraków 2002.

Zuchniewicz P., Nasz Papież. Historia życia Karola Wojtyły, Seria „Księga Świętych”, Wydawnictwo „M” Kraków, „Edipresse Polska”, Warszawa 2002.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice