Publikacje za 2020

Pobierz w PDF

Author:

Marcin Witkowski

Muzeum Miejskie w Wadowicach

Town Museum in Wadowice

ORCID: click here

e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl

Abstract:

Publications for 2020

List of publications on Wadowice and the surrounding area, which appeared in 2020.

Key words:

bibliography, publications, Wadowice

Pages:

268 – 282

Bibliography:

1920-2020. Karol Wojtyła: św. Jan Paweł II. Urodziłem się w Wadowicach, Referat Obsługi Ruchu Turystycznego Urząd Miejski w Wadowicach, Gmina Wadowice, Wadowice 2020.

Bieniasz Z., Lolek Złotempisany. Przyczynek do biografii Jana Pawła II, Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej, Wadowice 2020.

Cielebon-Siwiec M., Dyrcz R., Mieczysław Kozłowski „Żbik” – „Bunt”, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Libron, Kraków 2020.

Gańczak F., Jan Sehn. Tropiciel nazistów, Wydawnictwo „Czarne”, Wołowiec 2020.

Golik D., Aleksander Stawarz – obrońca beskidzkiego rygla, w: Małopolscy bohaterowie Września 1939, red. F. Musiał, M. Wenklar, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Kraków 2020.

Górny Śląsk. Jura i Podbeskidzie, red. M. Franaszek, D. Mastek, D. Sarnowski, J. Skalski, M. Zielińska, Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2019.

Graff T., Najstarsze bractwo różańcowe w Wadowicach 1616-1822, „Historia-Hereditas-Ecclesia”, t. 8, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.

Graff T., Wołyniec B., Wróbel E.E. CSFN, Mikołaj Zebrzydowski 1553-1620. Szkic biograficzny, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.

Jaworska M., Antoni Durski. Kolekcja pamiątek ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Matrix-Druk Sp. z o.o. Sp.k., Warszawa 2020.

Joasia. Siłaczka z Lgoty, red. R. Góralczyk, współpr. S. Putek, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Lgota, Drukarnia SCAL-BIS, Lgota 2020.

Kamieniecki M., Bardzo ludzka świętość. Rozmowy o Janie Pawle II – Świętym, Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, Drukarnia Techgraf Łańcut, Jarosław 2019-2020.

Kindziuk M., Emilia i Karol Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II, Wydawnictwo Esprit, Wydawnictwo „W drodze”, Kraków 2020.

Kozłowska T., Tu wszystko się zaczęło, Wydawnictwo Kefas, Warszawa 2020.

Małopolska. Katalog atrakcji turystycznych, Małopolska Organizacja Turystyczna, Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Gospodarki Turystycznej, Wydawnictwo Euro Pilot Sp. z o.o., Wydanie VIII, [Kraków] 2020.

Małopolska. Mapa turystyczna, Małopolska Organizacja Turystyczna, Wydawnictwo Euro Pilot Sp. z o.o., Wydanie VII, [Kraków] 2019.

Małopolska. Szlak Architektury Drewnianej, Małopolska Organizacja Turystyczna, Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Gospodarki Turystycznej, Wydawnictwo Euro Pilot Sp. z o.o., Wydanie VII, [Kraków] 2019.

Małopolska. Trasa Światowego Dziedzictwa UNESCO, Małopolska Organizacja Turystyczna, Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Gospodarki Turystycznej, Wydawnictwo Euro Pilot Sp. z o.o., Wydanie VII, [Kraków] 2019.

Małopolska. Zamki i muzea, Małopolska Organizacja Turystyczna, Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Gospodarki Turystycznej, Wydawnictwo Euro Pilot Sp. z o.o., [Kraków] 2020.

Mróz E., Historia niezwykłej przyjaźni, współpr. red. M. Burghardt, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2020.

Nowakowski A., Tragedia barwałdzka 24 listopada 1944 roku. Relacje naocznych świadków, Wydanie II uzupełnione, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2020.

Okolice Zegadłowicza, red. H. Czubała, W. Próchnicki, K. Wądolny-Tatar, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020.

Oni nie doczekali… Historia pacyfikacji wsi Lgota, oprac. E. Wyroba, współpr. A. Buś, Wydanie II, Drukarnia SCAL-BIS, Wadowice–Tomice 2019.

Publikacje za rok 2003, oprac. T. Ratajczak, M. Witkowski, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2019, nr 22.

Rzeka i jej otoczenie, oprac. G. Jankowski, U. Myga-Piątek, G. Tomik, K. Witkowski, A. Wolski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”, Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2020.

Szpądrowski M., Tożsamość fotografią pisana, Stowarzyszenie Wspólnota Gaude Mater, Częstochowa 2019.

Świętek W., Śmierć i wygnanie, czyli wojenny pamiętnik sołtysa wierszem, Wydawnictwo Przyjaciela Ludu, Kraków 1947, 63 s., reprint, oprac. M. Biel-Pająkowa, przypisy P. Malata, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2020.

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020. Katalog Wystawy, Wadowickie Centrum Kultury im. M. Wadowity w Wadowicach, Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Wadowice 2020.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice