Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

Polski żołnierz na ołtarze. Droga życia Karola Wojtyły seniora i opinie przełożonych o nim w świetle dokumentów wojskowych

Pobierz w PDF

Author:

Michał Siwiec-Cielebon

independent researcher

Abstract:

The soldier of Polish Army for altars. Way of life and opinions of Karol Wojtyła senior in the light of military documents

The article discusses the military career of Karol Wojtyła senior – father of the Pope and today’s Saint John Paul II – based on preserved archival documents. Using primarily notes from qualification cards and lists and other documents preserved in the copy of Karol Wojtyła’s file folder in the Wojskowe Biuro Historyczne Centralne Archiwum Wojskowe (WBH CAW, en. Military Historical Office of the Central Military Archives in Warsaw), described the course of his service as a non-commissioned officer and a military official in the Austro-Hungarian army (18 years) and since 1918 in the Polish Army as a military official and officer in military administration (9 years). The information was supplemented by data published years ago by the Austrian journalist Ernst Trost based on the documents of Wojtyła senior preserved in the Vienna Kriegsarchiv. K. Wojtyła ended duty of military service as a lieutenant in 1927, retiring. The opinions of superiors about Karol Wojtyła were also presented, allowing to outline his characterological features and attitude, indicating that many of these features and behaviors had an undoubted impact on the formation and development of Karol Wojtyła junior’s personality in his youth. Thanks to the detailed presentation of the military career of K. Wojtyła, it was possible to correct some wrong informations about him, including regarding his alleged participation in the battle of Gorlice or Wojtyła’s service in the Legiony Polskie (en. Polish Legions.). A separate thread is the history of these documents from the CAW, the originals of which in 1979 Edward Gierek passed on to John Paul II during his first pilgrimage to his homeland.

Key words:

Karol Wojtyła, John Paul II, the 56th Infantry Regiment of count Daun, the 12th Infantry Regiment of the Territory of Wadowice, the Poviat Army Recruiting Command in Wadowice, the Polish Army officer

Pages:

42 – 87

Bibliography:

Archival sources

Wojskowe Biuro Historyczne – Centralne Archiwum Wojskowe

Kolekcja Generałów i Osobistości

Karol Wojtyła KGiO I.480 mikrofilm 727;

Kolekcja Akt Personalnych i Odznaczeniowych

Czesław Jan Lisko AP 1324;

Kolekcja akt wojskowych z okresu międzywojennego

Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach I.374.47;

Archiwum Muzeum Tradycji Niepodległościowej Ziemi Wadowickiej im. 12 pp

Materiały do Słownika Biograficznego Żołnierzy Niepodległości Ziemi Wadowickiej

Bibliography

Baczkowski M., Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868-1918, Kraków 2003.

Galik P., Krzyż za długoletnią służbę wojskową w habsburskich siłach zbrojnych 1849-1918, „Odkrywca”, 2009, nr 1.

Jakóbiec J., Na drodze stromej i śliskiej. Autobiografia socjologiczna, Kraków 2005.

Kindziuk M., Kariera wojskowa Karola Wojtyły w świetle źródeł archiwalnych, „Saeculum Christianum”, 2017, t. XXIV, s. 237-246.

Kindziuk M., Matka papieża. Poruszająca opowieść o Emilii Wojtyłowej, Kraków 2013.

Nowakowski T., Armia austro-węgierska 1908-1918, FENIX Edition 1992 w serii Barwa i Broń.

Rocznik Oficerski 1923, Warszawa 1923.

Rocznik Oficerski 1924, Warszawa 1924.

Rocznik Oficerski 1928, Warszawa 1928.

Rocznik Oficerski 1932, Warszawa 1932.

Rocznik Oficerski Rezerw 1934, Biuro Personalne MSWojsk., Warszawa 1934.

Siwiec-Cielebon M., Wojtyłowie w mundurach i ich wojskowe ścieżki… O dziedzictwie i patriotyzmie przyczynek do życiorysu Karola Wojtyły, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2009, nr 12, s. 7-30.

Tajny Dziennik Personalny MSWojsk., 1936, nr 2.

Trost E., Der Papst aus einem fernen Land: Johannes Paul II. und seine Kirche, Verlag Fritz Molden, Wien-München-Zürich-Innsbruck 1979.

Żak A. Cz., referat zatytułowany „Por. Karol Wojtyła – ojciec Jana Pawła II w świetle źródeł archiwalnych”, wygłoszony 2 kwietnia 2014 r. – w dziewiątą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II – w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – zamieszczony na YT przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego https://www.youtube.com/watch?v=sAvppWmdJ_c [dostęp: 12 listopada 2019 r.].