Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

Stanisław Filipek: Dyskryminacja wsi wadowickiej przez okupanta hitlerowskiego w latach 1939–1945.

Pobierz w PDF

Author:

Paweł Glugla

independent researcher

ORCID: click here

Abstract:

Stanislaw Filipek: Discrimination of the village of Wadowice by the Nazi occupant in 1939-1945

Source edition of the manuscript of Stanisław Filipek, preserved in the Archives of the Institute of National Remembrance in Krakow, entitled: „Discrimination of the village of Wadowice by the Nazi occupant in 1939-1945”, created in Wadowice in September 1969.

Key words:

Stanisław Filipek, Nazi occupation, Wadowice district, displacement, pacifications, executions

Pages:

88 – 105

Bibliography:

Kaczmarek R., Górny Śląsk podczas II wojny światowej, Katowice 2006.

Klecza w latach 1939-1945, red. B. Szpila i K. Opyrchał, Ząbki 2019.

Siwiec-Cielebon M., Dla pamięci rzetelnej. Problematyka badania i weryfikacji strat wojennych pracowników i wychowanków Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historycznokulturalny”, 2011, nr 14, s. 127-186.

Siwiec-Cielebon M., Vinctis non victis – pokonanym nie zwyciężonym. Wadowicka Lista Katyńska, Wadowice 2010.

Słownik biograficzny nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny światowej (1939-1945): ofiary wojny, żołnierze, działacze konspiracyjni, nauczyciele w jawnym i tajnym szkolnictwie, wstęp, oprac. i red. J. Chrobaczyński, Kraków 1995.

Wardzyńska M., Wysiedlenia ludności polskiej z okupowanych ziem polskich włączonych do III Rzeszy w latach 1939-1945, Warszawa 2017.

Wiktor S., Kowalczyk T., Wspomnienia wojenne z okolic Wadowic z lat 1939-1945, Tomice 2001.

Wyrobiec P., Wadowickie wspomnienia Września 1939 r., „Wadoviana. Przegląd historycznokulturalny”, 2009, nr 12, s. 255-261.