Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

Sztandar dla 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty „Ludowego” Wojska Polskiego. Mało znane wydarzenie w powojennym Andrychowie

Pobierz w PDF

Author:

Andrzej Fryś

Towarzystwo Miłośników Andrychowa

Abstract:

Banner for the 6th Pomeranian Infantry Division of the Polish People’s Army A little-known event in post-war history of Andrychów

The article describes the state of affairs in Andrychów immediately after liberation by the Red Army, mentioning industrial reconstruction and organization of new municipal government. It covers the topic of presenting a banner for the 6th Pomeranian Infantry Division and attempts to analyze the profiles of the participants of the ceremony. The history of the 6th Division and traces of its presence in Wadowice is also briefly described.

Key words:

Liberation of Andrychów, reconstruction of factories, organization of municipal government, funding a banner, 6th Pomeranian Infantry Division, Polish People’s Army, banner sponsors

Pages:

7 – 21

Bibliography:

Biel-Pająkowa M., Andrychów na szklanych płytkach zachowany… Fotografie Alojzego Stuglika z lat międzywojennych, Andrychów 2011.

Chcieli sprawiedliwości i wolności. Szkice z historii andrychowskiej klasy robotniczej, red. J. Światłowski, Wadowice –Andrychów 1962.

Fryś A., Od maszyn młyńskich do samochodów dostawczych, „Nowiny Andrychowskie”, 1995, nr 9, s. 8-9.

Fryś A., Pompy produkowane w Andrychowie były stosowane w śmiercionośnych myśliwcach Luftwaffe, „Karta Groni”, 2004, nr XXIII, s. 238-244.

Fryś A., Putek T., Relacja Alfreda Webera z gaszenia fabryki „Bracia Czeczowiczka” podpalonej przez hitlerowców w styczniu 1945 r., „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2015, nr 18, s. 150-164.

Fryś A., Putek T., Pytel-Skrzypiec M., O uroczystości w Andrychowie, która mimowolnie stała się końcową klamrą Dwudziestolecia Międzywojennego „Wadoviana. Przegląd historycznokulturalny”, 2010, nr 13, s. 178-192.

Fryś A., Putek T., Pytel-Skrzypiec M., Rusin D., Kto był kim w Andrychowie, Andrychów 2017.

Matyjasik K., Droga ta była ciężka, lecz została stopniowo pokonana. Dzieje polityczne i społeczne Andrychowa w latach 1945-1950, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny ”, 2017, nr 20, s. 57-58.

Paczyńska M., Patroni naszych ulic, odc. 7, „Nowiny Andrychowskie”, 2010, nr 7, s. 7.

Pomiędzy przeszłością a przyszłością – 40 lat działalności Towarzystwa Miłośników Andrychowa, Andrychów 2016.

Sobczak K., Encyklopedia II wojny światowej, Warszawa 1975.

Stachula A., Szósta pomorska: Z dziejów Szóstej Pomorskiej Dywizji Piechoty 1944-1948, Warszawa 1981.

Zembroń J., Nasze Półwiecze 1946-1996, Andrychów 1996.