Wizyty wybranych głów Państwa Polskiego w Wadowicach

Pobierz w PDF

Author:

Andrzej Nowakowski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

State Higher Vocational School in Tarnow, Institute of Health Science

ORCID: click here

Abstract:

Visits of the heads of the Polish State in Wadowice in the years 1915-2019

In the period 1915-2019 several heads of the Polish State hosted in Wadowice. Generally they held title of the president. Some of the distinguished figures (e.g. Józef Piłsudski, Lech Wałęsa) who passed by Wadowice, in the later time discharged duties of the supreme power in the state. Ignacy Mościcki was the first president who visited Wadowice (1929). Most visits was noted after political changes in Poland (1989), in 3rd Republic of Poland. Over the period 1955-2019 further presidents of Republic of Poland: Lech Wałęsa (1995), Lech Kaczyński (2006 I 2009), Bronisław Komorowski (2014) and Andrzej Duda (2019) hosted in the town by the Skawa river. Those visits raised the rank and prestige of Wadowice in all country, as papal town with itself history and contemporary active community.

Key words:

Wadowice, visit of head of state, period 1915-2019

Pages:

21 – 41

Bibliography:

Archival sources

Archiwum Parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach: Pamiątkowa księga parafialna z 1981 r.

Składnica akt Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Choczni. Kronika gromady Chocznia 1927-1967.

Wielgus I., Garść wspomnień, Kalwaria Zebrzydowska 1998 (maszynopis w zbiorach Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej).

Sources

Jan Paweł II Polska 1999. Przemówienia i homilie, red. K. Kuźnik, Marki 1999.

Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. C.H. Gil, Kraków 2009.

„Solidarność” Małopolska 1980-1981. Wybór dokumentów, oprac. M. Orski, A. Roliński, E. Zając, Kraków 2006.

Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy 1892-1945, opr. C.H. Gil. Wadowice 2002.

Press sources

„Echo Wadowic” 1995, nr 22, IX-X.

„Ilustrowany Kurier Codzienny”, r. 20, nr 202 z 27 VII 1929 r. i nr 203 z 28 VII 1929 r.

„Przebudzenie” 1995, nr 10 (19).

„Trybuna Ludu” z 15 VII 1980 r.

„Tygodnik Solidarność” r. I, nr 34 z 20 XI 1981 r.; r. XXI, nr 40 (1045) z 3 X 2008 r., nr 41 (1046) z 10 X 2008 r., nr 42 (1047) z 17 X 2008 r.

„Wiadomości Powiatowe” 2006, nr 4 (82); 2008, nr 11 (113); 2014, nr 5 (179); 2016, nr 11 (209); 2019, nr 2 (236).

Memories

Jakby cały czas żył Wadowicami. Rozmowa ze Zdzisławem Szczurem, przewodniczącym wadowickiego oddziału Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Małopolska, „Tygodnik Solidarność”, r. XXI, nr 40 (1045) z 3 X 2008 r.

Relacja Andrzeja Nowakowskiego, będącego w latach 1974-1981 pracownikiem Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

Wypowiedź ówczesnej burmistrz Wadowic Ewy Filipiak z dnia 10 IV 2010 r.

Bibliography

Cisek M., W kącie czy na froncie? Kęty wokół legendy legionowej, Kęty 2013.

Janusz M., Nowakowski A., Obodyński M., Szkoła i sport w Kleczy Dolnej (1888-2018). Przeszłość i dzień dzisiejszy, Tomice 2018.

Koźbiał K., Nowakowski A., Dzieje szkoły w Choczni Dolnej. W stulecie zbudowania szkoły (1911-2011), Rzeszów 2011.

Małysa A., I Brygada Legionów Polskich w Wadowicach,w: Idziemy w bój życia. Społeczność wadowickiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej, red. K. Meus, Wadowice 2018.

Meus K., Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013.

Nowakowski A., Tradycje ruchu sokolskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1898-1964 na tle dziejów miasta. W 115. rocznicę założenia gniazda „Sokoła” (1898-2013), Rzeszów 2013.

Nowakowski A., Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018.

Piątek S., Kęty. Miasto świętego Jana Kantego, Kęty 2016.

Semka P., Lech Kaczyński. Opowieść arcypolska, Warszawa 2010.

Siwiec-Cielebon M., Hej, hej, Komendancie! Uwagi o niektórych elementach kultu Józefa Piłsudskiego w Wadowicach w okresie międzywojennym, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2006, nr 10, s. 112-119.

Wiecheć A., Józef Piłsudski w Zawoi. Echa sanacyjnych rządów pod Babią Górą, Zawoja 2018.

Wyrobiec P., Życie polityczne Wadowic w latach 1951-1995, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997.

Zarys historii pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego, oprac. W. Hajewski, Wadowice 1937.

Żmuda M., Wadowickimi śladami niepodległości, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2017, nr 20, s. 154-164.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice