Katastrofa kolejowa w Świnnej Porębie. Ostatnie dni pokoju na ziemi wadowickiej w 1939 r.

Pobierz w PDF

Author:

Andrzej Nowakowski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

State Higher Vocational School in Tarnow, Institute of Health Science

ORCID: click here

Abstract:

Railway disaster in Świnna Poręba. The last days of peace on land of Wadowice in 1939

In the third decade of August 1939, cases of sabotage and sabotage by the German „fifth column” on railway structures in southern Poland multiplied. These accidents were intended to sow confusion and panic, as well as disrupt railway traffic, preparing the ground for Germany’s aggression against Poland. On August 23, 1939, in the morning, an unknown saboteur derailed the Warsaw-Zakopane train in the village of Świnna Poręba in the Wadowice poviat. Two people were severely injured and one of them subsequently died. On the other hand, some passengers on the train were shocked or slightly injured. Normal rail traffic was restored two days after the crash, and trains on this section ran until the second day of the war.

Key words:

railway disaster, Świnna Poręba, diversion, summer 1939

Pages:

116 – 124

Bibliography:

Archival sources

Archiwum Narodowe w Krakowie – Oddział II (ul. Sienna 16): Starostwo Grodzkie Krakowskie. Referat Bezpieczeństwa Publicznego. Sprawy porządku publicznego (1895) 1919-1939, sygn. StGKr. 199.

Sources

Pamiętnik wojenny lat 1939-1945 Stanisława Surmy-Nowakowskiego, Wadowice 1947, mps.

Urzędowy rozkład jazdy i lotów z załącznikiem: komunikacja samochodowa PKP. Okres letni 1939 (reprint), Poznań 1994.

Memories

Relacje ostatnich żyjących świadków katastrofy w Świnnej Porębie w 1939 r. przekazane autorowi szkicu
przed 2000 r.

Press sources

„Czas” (Kraków) z 24 VIII 1939 r

„Ilustrowany Kurier Codzienny” (Kraków) z 25 VIII 1939 r.

„Ilustrowany Kurier Codzienny” (Kraków) z 28 VIII 1939 r.

Bibliography

Nowakowski A., Tragedia barwałdzka 24 listopada 1944 roku. Relacje naocznych świadków, Wadowice 2008.

Nowakowski A., Wrzesień 1939 r. w mieście i okolicy, w: Wybrane zagadnienia z dziejów Kalwarii Zebrzydowskiej. Na 400-lecie pierwszej lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej (1617-2017), red. A. Nowakowski, Kraków 2017.

Nowakowski A., Z dziejów wadowickiej kolei (1887-1999), Wadowice 1999.

Nowakowski A., Zarys dziejów kolei w Kalwarii Zebrzydowskiej na tle dziejów kolei galicyjskiej i małopolskiej. W 130-lecie doprowadzenia kolei do Kalwarii (1884- 2014), Rzeszów 2014.

Nowakowski A., Zarys dziejów kolei w regionie nadwiślańskim Spytkowice – Brzeźnica (1884-2000). Przyczynek do dziejów powiatu wadowickiego, Wadowice 2001.

Nowakowski A., Zarys dziejów kolei w Wadowicach (1888-1945), „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 1998, nr 2, s. 31-37.

Siwiec-Cielebon M., Godzina próby wybiła: Pszczyna i Jordanów. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w bitwie granicznej, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2002, nr 7, s. 17-28.

Siwiec-Cielebon M., Przed godziną próby. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej i garnizon Wadowice w przededniu wybuchu II wojny światowej. Zarys problematyki, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2001, nr 6, s. 67-88.

Steblik W., Armia „Kraków”, Warszawa 1989.

Studnicki G., Barwałd. Zarys dziejów, Wadowice 1994.

Studnicki G., Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1999.

Wiecheć A., Powstanie schroniska Beskidenverein na Babiej Górze a zorganizowane formy polskiej turystyki górskiej w tym rejonie, w: Szkice z dziejów turystyki na Podbeskidziu, red. A. Nowakowski, Wadowice 2008.

Wnętrzak G., Stosunki polityczne i narodowościowe Śląska Cieszyńskiego i Galicji Zachodniej w latach 1897-1920, Toruń 2014.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice