Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

Naukowiec, przyjaciel, mąż, członek rodziny – różne oblicza Wujka Janusza. Kontynuacja wspomnień o prof. dr. hab. inż. Januszu Kotlarczyku

Pobierz w PDF

Author:

Dominika Mróz-Krysta

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Faculty of Law and Administration, Jagiellonian University in Krakow

ORCID: click here

Abstract:

Scientist, friend, husband, family member - different faces of Uncle Janusz. Continuation of the memories of the professor Janusz Kotlarczyk

Another part of the memories of professor Janusz Kotlarczyk (1931-2017). This time the author mentions the professor as a scientist and educator.

Key words:

memories, Janusz Kotlarczyk

Pages:

106 – 110

Bibliography:

Mróz-Krysta D., Nauczyciel – w hołdzie Wujkowi Januszowi. Wspomnienia o prof. dr. hab. inż. Januszu Kotlarczyku, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2017, nr 20, s. 114-120.