Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

„Przedwojenne tradycje pułkowe Wadowic”, czyli nie samą służbą wojsko żyje

Pobierz w PDF

Author:

Marcin Witkowski

Muzeum Miejskie w Wadowicach

Town Museum in Wadowice

ORCID: kliknij i zobacz

e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl

Abstract:

„Prewar regimental traditions of Wadowice”, that is, the army does not live by the service alone

Report from the project implemented by the Town Museum in Wadowice in 2019 as part of the „Patriotyzm Jutra” program, co-financed by the Polish History Museum in Warsaw.

Key words:

projects, exhibitions, lessons, the 12th Infantry Regiment of the Territory of Wadowice

Pages:

146 – 152