Publikacje za 2003

Pobierz w PDF

Authors:

Tomasz Ratajczak

Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

University of Zielona Góra, Institute of Polish Philology

ORCID: click here

e-mail: t.ratajczak@ifp.uz.zgora.pl

Marcin Witkowski

Muzeum Miejskie w Wadowicach

Town Museum in Wadowice

ORCID: click here

e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl

Abstract:

Publications for 2003

List of publications on Wadowice and the surrounding area, which appeared in 2003.

Key words:

bibliography, publications, Wadowice

Pages:

167 – 177

Bibliography:

Bujak A., Mała ojczyzna Jana Pawła II: 25 lat pontyfikatu, komp. graf. i red. L. Sosnowski, Kraków 2003.

Czaicka E., Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie. Ziemia Wadowicka na kulturowym tle Małopolski. Program edukacji regionalnej w zakresie języka polskiego w szkole średniej, w: Małopolska: regiony, regionalizmy, małe ojczyzny, t. 6, red. E. Chudziński, S. Gawor, W. Pilarczyk, Kraków 2004, s. 263-269.

Gedl-Pieprzyca I., Wartości społeczne w działalności wadowickiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, w: Społeczny wymiar sportu, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2003, s. 458-465.

Glazik A., Świat wierzeń i fantazji w rzeźbie zamknięty. Twórczość Jędrzeja Wowry (1864-1937), Warszawa 2003.

Gil Cz. OCD, Karmelici Bosi w Wadowicach, Kraków 2003.

Gil J., Bazylika Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, Wadowice 2003.

Informator kulturalno-turystyczny Powiatu Wadowickiego, red. R. Stuglik, M. Kręcioch, Wadowice 2003.

Kwiatkowska H., Wielki Kolega, Kraków 2003.

Makówka A., Zarys historii wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, w: Miscellanea z dziejów kultury fizycznej, red. A. Nowakowski, S. Zaborniak, „Studia i szkice z historii kultury fizycznej”, nr 1, Rzeszów 2003, s. 83-89.

Maliński M., Jan Paweł Wielki. Historia Wielkiego Papieża opowiedziana przez jego długoletniego przyjaciela, Kraków 2003.

Matuszczyk A. Beskid Średni: Pasmo Koskowej Góry, Pasmo Pewelskie, Żurawnica, Solniska, Lasek, Wadowice 2003.

Moje miasto Wadowice. XXV lat pontyfikatu Jana Pawła II, oprac. J. Jędrygas, Wadowice 2003.

Kronika życia i pontyfikatu – Karol Wojtyła – Jan Paweł II, tekst A. Nowak, red. J. Chłap-Nowakowa, Kraków 2003.

Nowakowski A., Zarys dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kętach w latach 1901-1947, Wadowice 2003.

Nowakowski A., Stysło D., Zarys dziejów „Sokoła” w Andrychowie (1903-1939), Wadowice 2003.

Ormanty A., Rozwój samorządu terytorialnego w regionie wadowickim, Kalwaria Zebrzydowska – Kraków 2003.

Paluchowska E., Ziemia Wadowicka na kulturowym tle Małopolski. Program edukacji regionalnej w zakresie geografii w szkole średniej, w: Małopolska: regiony, regionalizmy, małe ojczyzny, t. 6, red. E. Chudziński, S. Gawor, W. Pilarczyk, Kraków 2004, s. 270-272.

Pielgrzymki polskie. Kronika podróży papieskich do ojczyzny 1979-2002, sł. Jan Paweł II, fot. A. Bujak, komp. graf. i red. L. Sosnowsk, Kraków 2003.

Publikacje za rok 2006, oprac. M. Maślona, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2016, nr 19, s. 240-244.

Rossa Z., Wiersze dla taty i mamy, Wadowice 2003.

Obrazy Sacrum w sztuce: wystawa zorganizowana w ramach Konfrontacji Artystycznych „Sacrum w sztuce”, t. XXII Biblioteka Zbiorów Historycznych im. M. Wadowity, Muzeum Miejskie w Wadowicach, Wadowice 2003.

Satława J., Edukacja regionalna w zakresie przedmiotów ekonomicznych w szkole średniej w zakresie geografii w szkole średniej, w: Małopolska: regiony, regionalizmy, małe ojczyzny, t. 6, red. E. Chudziński, S. Gawor, W. Pilarczyk, Kraków 2004, s. 273-274.

Wadowice. Miasto rodzinne Jana Pawła II. The town of John Paul II, red. J. Jędrygas, Wadowice 2003.

Wyroba E., Wadowice. Moje miasto. Historia inna niż wszystkie, Wadowice 2003.

Wystawy Wadowickiego Centrum Kultury, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2004, nr 8, s. 120-126.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marcina Wadowity w Wadowicach, red. H. Odrozek, Wadowice 2003.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice