Wadowice w latach 1945-1990 – okiem recenzenta. Recenzja książki: Andrzej Nowakowski, Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018

Pobierz w PDF

Author:

Krzysztof Koźbiał

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Studiów Europejskich

Jagiellonian University in Krakow, Institute of European Studies

ORCID: click here

e-mail: krzysztof.kozbial@uj.edu.pl

Abstract:

Wadowice in the years 1945-1990 - in the opinion of a reviewer. Book review: Andrzej Nowakowski, Wadowice in 1945-1990. A contribution to the recent history of the city, Rzeszów 2018

Book review: Andrzej Nowakowski, Wadowice in 1945-1990. A contribution to the recent history of the city, Rzeszów 2018.

Key words:

book review, Wadowice in the years 1945-1990, Independent Self-governing Professional Union „Solidarity”

Pages:

161 – 164

Bibliography:

Nowakowski A., Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice