Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

Wadowice w latach 1945-1990 – okiem recenzenta. Recenzja książki: Andrzej Nowakowski, Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018

Pobierz w PDF

Author:

Krzysztof Koźbiał

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Studiów Europejskich

Jagiellonian University in Krakow, Institute of European Studies

ORCID: click here

e-mail: krzysztof.kozbial@uj.edu.pl

Abstract:

Wadowice in the years 1945-1990 - in the opinion of a reviewer. Book review: Andrzej Nowakowski, Wadowice in 1945-1990. A contribution to the recent history of the city, Rzeszów 2018

Book review: Andrzej Nowakowski, Wadowice in 1945-1990. A contribution to the recent history of the city, Rzeszów 2018.

Key words:

book review, Wadowice in the years 1945-1990, Independent Self-governing Professional Union „Solidarity”

Pages:

161 – 164

Bibliography:

Nowakowski A., Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018.