Zmiana terminów składania artykułów do publikacji w roczniku „Wadoviana”

Wrzesień 2021 r. nowym terminem składania artykułów do teki redakcyjnej rocznika "Wadoviana".

Redakcja rocznika „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” informuje, że od 2021 roku zmianie ulegają terminy składania artykułów do teki redakcyjnej. Artykuły, rozprawy, studia, recenzje, komunikaty z badań do części naukowej kierowany do recenzji zewnętrznej winny być nadsyłane do końca września. Natomiast teksty do części nierecenzowanej należy przesyłać na adres redakcji do 17 października 2021 roku.

Na łamach rocznika „Wadoviana” publikowane są artykuły dotyczące historii Wadowic oraz szeroko rozumianych okolic. Dokumentowane są również bieżące wydarzenia o charakterze kulturalnym – wystawy, koncerty, konferencje, spotkania, wykłady.

Podziel się:

// Inne artykuły

Działalność Muzeum Miejskiego w 2022 r.

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Karolina Krzeszowska Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice e-mail: muzeum@wck.wadowice.pl Abstract Activities of the Town Museum in Wadowice in 2022 The author of

Publikacje za rok 2022

Pobierz w PDF download a PDF file Author: Marcin Witkowski Muzeum Miejskie w Wadowicach The Town Museum in Wadowice  ORCID: click here e-mail: wadoviana@wck.wadowice.pl Abstract: Publications for 2022 List of publications on Wadowice