Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

Zmiana terminów składania artykułów do publikacji w roczniku „Wadoviana”

Redakcja rocznika „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny” informuje, że od 2021 roku zmianie ulegają terminy składania artykułów do teki redakcyjnej. Artykuły, rozprawy, studia, recenzje, komunikaty z badań do części naukowej kierowany do recenzji zewnętrznej winny być nadsyłane do końca września. Natomiast teksty do części nierecenzowanej należy przesyłać na adres redakcji do 17 października 2021 roku.

Na łamach rocznika „Wadoviana” publikowane są artykuły dotyczące historii Wadowic oraz szeroko rozumianych okolic. Dokumentowane są również bieżące wydarzenia o charakterze kulturalnym – wystawy, koncerty, konferencje, spotkania, wykłady.