Podziel się:

Kontakt:

Adres redakcji
Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
Ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
wadoviana.eu
Osoba do kontaktu
Marcin Witkowski, sekretarz redakcji
Ul. Kościelna 4
34-100 Wadowice
wadoviana@wck.wadowice.pl
33 873 81 00; 730  725 036

Pierwsza informacja o odkryciu średniowiecznego zamku w Zatorze

Pobierz w PDF

download a PDF file

Author:

Krzysztof Tunia

Polska Akademia Nauk Instytut Archeologii i Etnologii

Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie

Polish Academy of Sciences The Institute for History of Material Culture

Centre for Archaeology of Hills and Uplands

ORCID: click here

e-mail: ktunia@gmail.com

Abstract

The first information about the discovery of a medieval castle in Zator 

A report from the archaeological research conducted at the palace in Zator.

Key words:

archeological research, castle in Zator, medieval castle

Pages:

143- 146

Bibliography:

Żurek D., Początki zamku w Zatorze. Rezydencja biednych książąt, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 17, 2014, s. 182-196.